Aw gaat stresstest uitvoeren bij corporaties met derivaten

Aw gaat stresstest uitvoeren bij corporaties met derivaten

Gepubliceerd op:

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaat in navolging van haar rechtsvoorganger het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een stresstest uitvoeren bij alle corporaties met een derivatenportefeuille. Als peildatum wordt een datum in het voorjaar van 2016 gekozen. Kort na de peildatum krijgen de corporaties een brief met instructies voor het aanleveren van gegevens.

De test moet het Aw een actueel inzicht bieden in hoeverre corporaties liquiditeitsrisico’s adequaat managen die met de derivatenportefeuille samenhangen. De organisaties moeten in staat zijn om de liquiditeitsverplichtingen bij een rentedaling van 2% op te vangen.

Ook marktwaarden opgevraagd
Om inzicht te krijgen in de (beheersing van) de risico’s uit hoofde van de breakclausules in de derivatencontracten, worden bij deze stresstest naast de notional/onderliggende waarden van de contracten met een breakclause, tevens de marktwaarden opgevraagd. Bij deze marktwaarden houdt Aw rekening met een rentedaling van 2%. Er is onderscheid tussen contracten met een mandatory en mutual breakclause. Bij een mandatory break wordt een contract op een in het contract afgesproken datum ontbonden. Bij een mutual breakclause kan een van de contractpartijen er voor kiezen om het contract te ontbinden op de afgesproken datum.

Uitkomsten later in 2017 gereed
Door de lage rente van dit moment hebben deze contracten veelal een aanzienlijke negatieve marktwaarde. Dat betekent dat bij ontbinding van het contract een woningcorporatie direct de (negatieve) marktwaarde met de bank moet afrekenen. Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij uit oogpunt van risicomanagement een zogeheten 'breakplan' hebben om de risico’s rond de contracten met een breakclause te beheersen en/of te mitigeren. De Aw zal deze (geactualiseerde) plannen ook opvragen. De Aw verwacht in de loop van het jaar de uitkomsten van de stresstest aan de minister van Wonen en Rijksdienst te kunnen rapporteren.

Een greep uit ons leveranciersregister

ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...