Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt

Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt

Gepubliceerd op:

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 9 februari ingestemd met de ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’. Deze wet moet de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren limiteren. Ook de mogelijkheden om met tijdelijke huurcontracten te werken worden uitgebreid. De maatregelen moeten bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen.

De huursombenadering vervangt de (jaarlijkse) inkomensafhankelijke huurverhogingen voor verschillende inkomenscategorieën. Wel wil het kabinet scheefwoners blijven stimuleren om door te stromen. Voor inkomens boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur geldt een huurverhoging van inflatie plus 4 procent. Anders dan nu het geval is, wordt het inkomen om de 3 jaar getoetst en gelden inkomensafhankelijke huurverhogingen niet langer voor gepensioneerden met hoge inkomens. Inkomensafhankelijke huurverhogingen tellen niet mee bij de berekening van de gemiddelde huursomstijging mits de extra opbrengsten worden gebruikt voor investeringen.

Het kabinet wil de limitering van de huursom per 1 juli 2016 in laten gaan. De nieuwe driejaarlijkse inkomenstoets geldt vanaf 2017. Dat betekent dat volgend jaar nog wel het traditionele systeem van diverse inkomensafhankelijke huurverhogingen blijft gelden, namelijk inflatie +1,5 procent voor de laagste inkomensgroep en naargelang de inkomenscategorie respectievelijk inflatie +2 procent en inflatie +4 procent.

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt breidt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit. Een deel van de woningvoorraad moet zo makkelijker gereserveerd kunnen worden voor doelgroepen die nu lastig aan passende huisvesting kunnen komen. En speciaal geschikte woningen moeten zo beschikbaar blijven voor de doelgroep. Dat draagt bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad.

Het huurrecht kent nu nog alleen nog bepalingen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten. Het wetsvoorstel breidt de doelgroepen uit met contracten voor promovendi, grote gezinnen en jongeren. Het kabinet introduceert verder een huurcontract van maximaal 1 jaar dat na de afgesproken termijn van rechtswege eindigt. De verwachting is dat dit het aanbod vergroot omdat aspirant-verhuurders dan makkelijker overgaan tot verhuur van woonruimte.

Ook komt er zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, een contract van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Dit biedt corporaties de mogelijkheid om huisvesting voor vergunninghouders op termijn om te zetten in reguliere woningen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
DAB Pumps B.V.
DAB is al meer dan 40 jaar één van de belangrijkste spelers op de markt voor beheer en verplaatsing van...