Bredase partijen gaan nieuwe Alliantie 2015 – 2018 aan

Bredase partijen gaan nieuwe Alliantie 2015 – 2018 aan

Gepubliceerd op:

De gemeente Breda, woningcorporaties en huurders hebben nieuwe afspraken voor de komende vier jaar gemaakt. De partijen kiezen voor een omslag naar een meer sociaal-maatschappelijke agenda. Accenten liggen op beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen, betaalbaar wonen, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en zorg.

De huurders - verenigd in de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda (GHK) - is een nieuwe partner in de Alliantie Breda. De woningcorporaties die aan de alliantie meedoen zijn Laurentius, AlleeWonen en Wonen Breburg. Breda is een van de eerste gemeenten in Nederland waar dat is gelukt. “Een unicum in Nederland, voor zover ik weet”, aldus Patrick van Lunteren, wethouder wonen. “De huurdersverenigingen zaten voor het eerst mee aan tafel bij het opstellen van de alliantie-afspraken met woningbouwcorporaties. De huurders hebben er keihard voor gewerkt en met succes. Iets om trots op te zijn als Breda.”

Een van de concrete afspraken om de woonlasten van huurders beheersbaar te houden is dat Breda voor 1 juli 2015 komt met een extra regeling voor woonlastenondersteuning. De regeling richt zich op  mensen in een huurwoning en huiseigenaren. Financiële educatie is een van de verplichte onderdelen van de regeling. Corporaties dragen bij door mensen die in aanmerking komen voor deze regeling aan te bieden naar een goedkopere woning te verhuizen. Ook willen de corporaties de servicekosten zoveel mogelijk verlagen, bijvoorbeeld door bewoners de mogelijkheid te bieden te helpen in onderhoud of beheer.

Er komt ook extra inzet in wijken, onder de noemer van `Wijkimpuls'. Die richt zich vooral op het bevorderen van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid. De `Wijkimpuls Breda 2015 tot en met 2018' die door gemeente en corporaties is opgesteld, vormt de komende vier jaar de basis. Studenten en starters krijgen bijzondere aandacht, waarbij voor de laatste groep de Starterslening tot 2018 worden ingezet. Verder wordt door de Alliantiepartijen een actieve rol geleverd ten aanzien van de huisvesting van statushouders in de gemeente Breda en zetten partijen zich in voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Een greep uit ons leveranciersregister

SKK Kozijnwacht B.V.
Serviceorganisatie voor Dagelijks, Planmatig en Preventief Kozijnonderhoud ...
Sempergreen Group
Making the world a little greener every day ...
Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...