Gemeenten hebben geen geld voor woningaanpassingen

Gemeenten hebben geen geld voor woningaanpassingen

Gepubliceerd op:

Gemeenten hebben vaak geen goed beeld van de behoefte aan woningaanpassingen voor senioren. Bovendien reserveren gemeenten nauwelijks geld voor aanpassingen. Tevens zien zij geen actieve rol voor zichzelf weggelegd in de bemiddeling tussen senioren en levensloopbestendige woningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van seniorenorganisatie ANBO en onderzoeksbureau Kien.

De onderzoekers concluderen dat bij de meeste gemeenten verhuizen naar een meer geschikte woning de voorkeur heeft boven het aanpassen van de huidige woning. De onderzoeksbevindingen staan haaks op de principes van langer zelfstandig thuis wonen en eigen regie houden, vindt de ANBO.

In de inventarisatie die plaatsvond onder dertig gemeenten lag de nadruk op het gemeentelijk beleid op het gebied van het woningaanbod en woningaanpassingen voor senioren. “Directe aanleiding is de uitvoering van de Wmo 2015: daarbij krijgen gemeenten een nog directere rol in het al dan niet verstrekken van maatschappelijke ondersteuning om langer thuis te blijven wonen”, aldus ANBO-woordvoerder Joeri Veen. “Gemeenten kunnen op basis van de Wmo een ondersteunende rol spelen in het financieren van woningaanpassingen als het bevestigen van veiligheidsbeugels in de badkamer of het installeren van een traplift.”

In de praktijk lijken gemeenten niet erg happig om de portemonnee voor dergelijke voorzieningen te trekken. Bijna de helft van de onderzochte gemeenten (47%) hanteert strenge criteria om te bepalen of iemand recht heeft op een woningaanpassing. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een burger een beroep doen op (financiële) hulp van de gemeente. Minder dan de helft van de deelnemende gemeenten (46%) heeft een speciaal potje voor woningaanpassingen, de helft heeft hiervoor geen budget apart gezet.

Eén op de vier (24%) gemeenten heeft in beeld welke woningaanpassingen senioren nodig hebben. In bijna de helft van de gemeenten wordt nog gewerkt aan een inventarisatie van woningbehoeften voor senioren. Wel overleggen gemeenten hierover met de woningcorporaties en zorgaanbieders. Veel gemeenten zien geen actieve bemiddelingsrol bij de begeleiding van senioren naar een passende woning voor zichzelf weggelegd; slechts 17% wel.

De redenen waarom gemeenten niet snel de vraag van burgers honoreren is divers, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. Gemeenten vinden het onder meer een taak van de burgers dan wel van de woningcorporaties. Daarbij beroepen gemeenten zich op de eigen kracht die van inwoners wordt verwacht. Andere gemeenten stellen dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben om ‘tijdig te anticiperen op het ouder worden.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...