Boete voor artsenpraktijk in sociale huurwoning Ymere

Boete voor artsenpraktijk in sociale huurwoning Ymere

Gepubliceerd op:

Een arts die een sociale huurwoning in Amsterdam tien jaar lang ten onrechte heeft gebruikt als praktijkruimte terwijl hij buiten de stad woonde, moet woningcorporatie Ymere een schadevergoeding betalen van 74.000 euro. Het gerechtshof van Amsterdam heeft dat bepaald.

Het gerechtshof vindt dat het belang van een corporatie, het aanbieden van woningen voor minder draagkrachtigen, wordt doorkruist als die woningen voor andere doeleinden worden gebruikt. Volgens het huurcontract was niet toegestaan de woning te gebruiken als bedrijfsruimte. De betrokken arts had de huur in overleg met zijn advocaat opgezegd, nadat de fraude was ontdekt.

Ymere heeft berekend dat de arts door het onterechte gebruik van de woning een voordeel heeft behaald van 74.000 euro; de meerprijs van de huur van een ‘echte’ praktijkruimte. Omdat de arts ook is veroordeeld tot betaling van de proceskosten, komt het totale bedrag uit op 92.000 euro.

Ymere behaalde in 2008 jurisprudentie over ‘winstafroming’ bij onderhuur. Het gerechtshof bepaalde destijds dat een huurder die onderverhuurt, de winst aan de corporatie moet afdragen als schadevergoeding. In aansluiting op die uitspraak is Ymere eind 2011 een procedure gestart tegen de eerder genoemde arts.

Ymere ziet het vonnis als een waarschuwing voor andere frauderende huurders. Het afgelopen jaar heeft de corporatie 337 gevallen van woonfraude aangepakt. Het betrof daarbij niet alleen onderverhuur, maar ook gevallen als hennepteelt In 99 van die gevallen werd de woning via de rechter ontruimd. In 238 gevallen werd de woning al teruggeven na sommatie door Ymere.

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
B2B-Light
Besparen, dat kan iedereen!
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...