Donner weigert inkomensgrens te verhogen

Gepubliceerd op:

Minister Donner van BZK weigert de motie uit te voeren waarin de Tweede Kamer vraagt om met de Europese Unie te overleggen over verhoging van de inkomensgrens van € 33.614 naar ongeveer € 45.000. Met deze motie, die werd ingediend door de SP-leden Van Raak en Karabulut, wil de Tweede Kamer bewerkstelligen dat woningzoekenden met een middeninkomen weer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen.

Minister Donner van BZK weigert de motie uit te voeren waarin de Tweede Kamer vraagt om met de Europese Unie te overleggen over verhoging van de inkomensgrens van € 33.614 naar ongeveer € 45.000. Met deze motie, die werd ingediend door de SP-leden Van Raak en Karabulut, wil de Tweede Kamer bewerkstelligen dat woningzoekenden met een middeninkomen weer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Sinds 1 januari mogen woningcorporaties nog maar 10 procent van hun vrijkomende woningen verhuren aan huishoudens met een laag middeninkomen.

Hoewel Donner officieel nog moet reageren op de motie die vlak voor het zomerreces werd aangenomen, blijkt zijn weigering uit het antwoord op kamervragen van Monasch (PvdA) en De Boer (VVD). ‘Een algemene verhoging van de genoemde inkomensgrens, zoals ook de strekking is van de motie Van Raak / Karabulut, zou neerkomen op nieuwe staatssteun voor woningcorporaties. Deze motie zal ik als zodanig niet uitvoeren’, schrijft Donner op 23 augustus.

‘In het algemeen ben ik van mening dat de toewijzingsgrens van € 33.614 in combinatie met 10 procent vrije toewijzingsruimte de slaagkansen op de woningmarkt van huishoudens met een inkomen van meer dan € 33.614 in voldoende mate overeind houdt. In een aantal regio’s en/of bij specifieke groepen kan dit mogelijk anders liggen. Corporaties kunnen dan adequaat reageren door meer (overtollige) sociale huurwoningen te  liberaliseren en/of te verkopen’, aldus Donner

Aedes-onderzoek

Monasch en De Boer stelden hun kamervragen naar aanleiding van een Aedes-onderzoek, waaruit blijkt dat 72 procent van de woningcorporaties aangeeft dat zij als gevolg van de toewijzingsnorm met name mensen met lage middeninkomens (€ 33.614 – € 43.000) niet meer altijd een woning kunnen toewijzen. Nog meer corporaties (82 procent) hebben in het eerste halfjaar van 2011 huishoudens die meer dan € 33.614 verdienen, een sociale huurwoning geweigerd. Deze harde cijfers hebben Donner kennelijk nog niet weten te overtuigen van de noodzaak om opnieuw in Brussel te gaan onderhandelen over verruiming van de toewijzingsgrens

Hoorzitting

De Woonbond is zwaar teleurgesteld over Donners weigering om de kamermotie uit te voeren en zal zijn standpunt daarover toelichten tijdens een rondetafeldebat met de Tweede Kamer op 8 september, waarin de herziening van de Woningwet op de agenda staat. Een van de onderwerpen in de nieuwe Woningwet is de omvang van de doelgroep van woningcorporaties.
Uit de ruim 3.000 reacties die de Woonbond sinds maart kreeg op het meldpunt ikwilookwonen.nl, blijkt overduidelijk hoe schrijnend en uitzichtloos de situatie is voor veel huishoudens met een middeninkomen die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Bron: Nederlandse Woonbond 

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Sdu
Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...