Gezamenlijke woningcorporaties nemen initiatief

Gezamenlijke woningcorporaties nemen initiatief

Gepubliceerd op:

Voor veel sociale huurders dreigt energiearmoede. Daarom hebben de ruim 40 deelnemende woningcorporaties van de Stichting Wocozon hun krachten gebundeld om met spoed zoveel mogelijk sociale huurwoningen te voorzien van een zonnestroominstallatie. Op 6 april 2022 is hiervoor de koers bepaald.

Met de huidige energieprijzen dreigen mensen met een kleine beurs in de problemen te komen. Als een gemiddeld huishouden vandaag de dag een nieuw energiecontract afsluit, dan zijn de energiekosten op jaarbasis ongeveer gelijk aan 6 maanden (sociale) huur. Deels kan het kabinet voor deze mensen een oplossing bieden via lastenverlagingen. Maar voor een permanente en substantiële verlaging in energiekosten is duurzame opwekking op eigen dak inmiddels een bittere noodzaak. De woningcorporaties van Stichting Wocozon komen daarom in actie.

Vijf speerpunten om sociale huurders te helpen
De te varen koers van Stichting Wocozon bestaat uit vijf speerpunten, waarmee alles op alles gezet wordt om een financiële crisis bij bewoners van sociale huurwoningen waar mogelijk te voorkomen. Hiervoor bundelen ze hun innovatiekracht en daadkracht met de inkoopkracht van Wocozon om voor sociale huurders het verschil te maken in zowel energiekosten als duurzaamheid. De op 6 april vastgestelde speerpunten bepalen daarbij de koers.

Kort samengevat gaat het om:
 1. Vermindering kosten voor stroom en stabilisatie kosten lange termijn.
  Het volume van zonnepanelen bij woningcorporaties moet omhoog.
 2. Samen aan de slag met de warmtevraag.
  De schaalgrootte helpt helt bij de inkoop van warmtepompen. Gezamenlijk wordt dit verder uitgewerkt.
 3. Nieuwbouwwoningen energieleverend maken.
  Dat kan met slimme energie, off-balance. Het project van Buurblok laat zien dat het kan.
 4. Waar nodig kunnen woningcorporaties gebruikmaken van financiële slagkracht van Wocozon.
  Het helpt om voor hun huurders dat te doen wat anders niet kan: duurzame oplossingen.
 5. Het delen van kennis rond veranderende wetgeving om daarop in te kunnen spelen.
  Wocozon praat hiervoor de woningcorporaties bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van energiewetgeving en de laatste arresten van de Hoge Raad.
Het moet en het kan
Op 6 april 2022 hebben de ruim 40 aangesloten woningcorporaties van de Stichting Wocozon deze speerpunten vastgesteld. Omdat de tijd dringt voor alle sociale huurders, roept Wocozon ook alle andere corporaties op in actie te komen. Een tekort aan organisatie, (installatie)capaciteit, schaalgrootte en/of voldoende financiering hoeft geen reden te zijn om niet per direct bewoners van een sociale huurwoning te helpen. Wocozon kan daarin voorzien, zodat krachten gebundeld worden om gezamenlijk het verschil te maken voor sociale huurders. Als er namelijk niets gebeurt, raken ze op korte termijn al veel geld kwijt bij het afsluiten van hun nieuwe energiecontract.

Over Wocozon
Wocozon is een stichting van en voor de woningcorporaties en zet zich in voor sociale huurders en verduurzaming. Samen met de aangesloten woningcorporaties bouwt Wocozon aan een inclusieve energietransitie. Wocozon doet dat zonder winstoogmerk en de aangesloten woningcorporaties bepalen de koers. De afgelopen 10 jaar was de insteek van Wocozon dat zonnepanelen een feestje moest zijn, maar nu is de zorg groot. Meer informatie over Wocozon en de aangesloten woningcorporaties staat op www.wocozon.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

GOM Schoonhouden BV
Gom: jouw schoonmaakpartner bij woningcorporaties ...
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...