Financiële situatie corporaties verslechterd in 2013

Financiële situatie corporaties verslechterd in 2013

Gepubliceerd op:

Een derde van de woningcorporaties staat er financieel niet goed voor. Van de 380 corporaties die Nederland telt, zijn er slechts 273 ‘gezond’. Dat zijn er minder dan in 2012. Een op de drie corporaties heeft de financiën niet op orde, staat onder toezicht of ligt aan het infuus.

Dat blijkt uit het jaarverslag van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over 2013.  Daarin staat beschreven dat de financiële situatie van veel volkshuisvesters is verslechterd in het afgelopen jaar. Bij 107 woningcorporaties moest in 2013 regelmatig de vinger aan de pols worden gehouden, werden maatregelen voorgeschreven of was een financiële injectie nodig vanuit de  saneringsheffing. De toezichthouder concludeert dat de aanhoudende crisis, de verstopte woningmarkt en de extra heffingen een negatief effect hebben gehad op de financiële armslag van de corporaties. De toezichthouder heeft het afgelopen jaar het toezicht verscherpt en verbreed.
Zij verzocht vorig jaar 59 corporaties om maatregelen te nemen die risico’s verminderen. Het CFV vroeg 31 corporaties die er nog erger aan toe zijn, om een verbeterplan.

Vier corporaties zijn in 2013 onder verscherpt toezicht geplaatst: Mitros, De Kempen, Humanitas en Onze Woning. Voor Portaal Kennemerhave en Ymere werd het toezicht juist opgeheven. In totaal staan er nu veertien corporaties onder verscherpt toezicht. Drie corporaties lagen aan het infuus van het CFV: Vestia, WSG en per november 2013 ook Veron. Het bezit van deze kleine corporatie uit Zevenbergen (170 huurwoningen) is voor 18,5 miljoen euro overgenomen door Woningstichting Etten-Leur, gesteund met een saneringsbijdrage van 6 miljoen euro van het CFV.

Bron: Cobouw

Een greep uit ons leveranciersregister

Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...
Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V.
Jansen Huybregts is actief in onderhoud en renovatie van vastgoed ...
De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...