Corporaties zien belangrijke rol voor zichzelf bij huisvesting senioren

Corporaties zien belangrijke rol voor zichzelf bij huisvesting senioren

Gepubliceerd op:

Maar liefst 95% van de woningcorporaties vindt dat er in de komende 10 jaar voor hen een rol is weggelegd bij het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector. Dat blijkt uit onderzoek naar de portefeuillestrategie van corporaties met betrekking tot zorgvastgoed van Capital Value.

Capital Value richtte zich in het onderzoek op corporaties die zorgvastgoed in hun portefeuille hebben. 95 van deze corporaties werkten aan het onderzoek mee. Bij 90% van alle corporaties met zorgvastgoed bedraagt het aandeel zorgvastgoed in de totale portefeuille minder dan 10%.

Uitbreiden
Het bezit van de deelnemende corporaties bestaat voornamelijk uit intramurale en extramurale wooncomplexen, seniorenhuisvesting en levensloopbestendige woningen. 95% van de corporaties geven in het onderzoek aan dat zij het voornemen hebben om dit deel aanzienlijk uit te breiden.

Veranderingen
Demografische ontwikkelingen en stelselwijzigingen in de zorgsector zijn de belangrijkste aanleidingen voor de stijgende vraag naar zorgvastgoed en seniorenwoningen. Zo blijven ouderen langer thuis wonen op de plekken waar zorg op afroep beschikbaar is. Daarnaast bedraagt het aandeel 65-plussers ongeveer 26% van de totale Nederlandse bevolking in 2040. Een derde van deze groep is ouder dan 80 jaar. Verder zal door de vergrijzing het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren toenemen.

Huisvesting zorgbehoevenden
Ongeveer een derde (72%) van de corporaties vindt dat zij naast de huisvesting van ouderen ook een rol moeten spelen in het huisvesten van mensen met een licht zorgprofiel. Van de deelnemende corporaties geeft circa 20% aan dat zij zich moeten richten op zware zorg of seniorenwoningen in de vrije huursector.

Optimalisatie samenwerking
Ruim de helft van de corporaties geeft aan concreet te willen investeren in de bestaande voorraad en/of het verwerven van nieuwe zorgcomplexen. Samenwerking is ook een belangrijk punt op de agenda van de corporaties: tweederde van de corporaties die Capital Value ondervroeg geeft te kennen dat samenwerking tussen corporaties, beleggers en zorginstellingen belangrijk is in de realisatie en optimalisatie van het aanbod van zorgvastgoed. In januari presenteert Capital Value het complete onderzoeksrapport.

Bron: Capital Value.

Een greep uit ons leveranciersregister

Smart Twin
Smart Twin helpt met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...