College Zoetermeer stemt in met nieuwe woonvisie 2017-2021

College Zoetermeer stemt in met nieuwe woonvisie 2017-2021

Gepubliceerd op:

Voldoende betaalbare woningen, duurzaam bouwen in de regio en prettige en leefbare woonwijken. Dat zijn enkele van de concrete ambities van de nieuwe woonvisie Woningmarktregio Haaglanden. Het college van Zoetermeer stemt in met deze woonvisie en legt deze voor aan de raad voor besluitvorming.

De woonvisie Woningmarktregio Haaglanden 2017-2021 is opgesteld door de Bestuurlijke Tafel Wonen. Deze tafel bestaat uit de wethouders Wonen van de negen Haaglandse gemeenten. “De regio Haaglanden is een gebied waar jong en oud, hoge en lage inkomens binnen een acceptabele tijd een geschikte woning moeten kunnen vinden”, licht wethouder Taco Kuiper toe. “Daarom is een goede samenwerking tussen de gemeenten een must.”

Concrete ambities
In de woonvisie Woningmarktregio Haaglanden staan vijf belangrijke ambities: het opstellen van een regionaal woningbouwprogramma, regionaal voldoende betaalbare woningen aanbieden, duurzaam bouwen en renoveren in Haaglanden, de regio levensloopgeschikt maken en werken aan leefbare en prettige woonwijken.

Verwachte woningbehoefte
De gemeenten streven ernaar om aan de verwachte behoefte van ruim 50.000 nieuwe woningen in 2025 te voldoen. Daarbij zal uiteraard nieuwbouw plaatsvinden, maar ze kijken ook naar de mogelijkheden die leegstaande kantoren en bedrijventerreinen bieden voor nieuwe woningen. De focus ligt meer op woonvormen voor jonge, oudere en kleinere huishoudens, omdat in deze groep de vraag toeneemt. Ook spelen de gemeenten in op de behoefte aan betaalbare, sociale huurwoningen.

Duurzaam bouwen en levensloopgeschikte woningen
Het doel is dat in 2050 de regio CO2-neutraal of energieneutraal is. Daarnaast moeten er voldoende levensloopgeschikte woningen komen. Zo kunnen inwoners van de regio zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook op hogere leeftijd of met een beperking. Daarnaast krijgen verouderde woonwijken extra aandacht in de regionale woonvisie. Deze wijken moeten ook gezond en veilig en prettig om in te wonen blijven.

Bron: Gemeente Zoetermeer

Een greep uit ons leveranciersregister

MASTUM bv
MASTUM ontzorgt u graag door samen met u de staat van de daken in kaart te brengen ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...
Zegwaard Rioolbeheer
Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept ...