Wet Kwaliteitsborging: zekerheid door DAKMERK, hét kwaliteitskeurmerk voor het platte dak

Wet Kwaliteitsborging: zekerheid door DAKMERK, hét kwaliteitskeurmerk voor het platte dak

Gepubliceerd op:

DAKMERK is al bijna 30 jaar hét kwaliteitskeurmerk voor het platte dak. Door DAKMERK erkende dakaannemers voldoen wat betreft vakmanschap aan strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL 4702.

Hun projecten worden vóór aanvang door DAKMERK technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging. Dit alles wordt per project vastgelegd in het DAKMERK ordermeldsysteem. Tijdens de bouw vinden er steekproefsgewijze inspecties plaats en bij multifunctionele daken vindt er een eindinspectie plaats.

Door de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt bouwen vanaf 1 juli 2022 anders. Bouwbedrijven moeten voortaan alles vastleggen, documenteren en de kwaliteit aantonen. De nieuwe bouwwet wil de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers en een verzwaring van de aansprakelijkheid van de aannemer.
“Door te werken met een DAKMERK dakaannemer heeft de opdrachtgever de zekerheid dat het met de kwaliteit goed zit”, zegt mr. Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK. “Want via ons kwaliteitskeurmerk voldoen onze dakaannemers al aan de regelgeving en eisen die worden gesteld”.


Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK.

Onafhankelijke inspecteurs
Dakaannemers met een DAKMERK-certificaat laten hun projecten nu al vooraf toetsen op systeem- en materiaalkeuze en tijdens de uitvoering wordt hun werk steekproefsgewijs gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs van Kiwa BDA in Gorinchem. Voor de multifunctionele daken geldt dat er altijd een eindinspectie wordt gedaan voordat bijv. de daktuin of de PV-panelen worden geplaatst. Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK een eigen garantiecertificaat af. Hiermee is de opdrachtgever voor tien jaar verzekerd van een waterdicht dak, geborgd door de onafhankelijke stichting Waarborgfonds DAKMERK. Van Noordenne: “Onze eisen liggen hoger dan die in het Bouwbesluit zijn opgenomen, dus wat dat betreft maak ik me over de invoering van de Wkb geen zorgen. Onze dakaannemers zijn onder andere in het bezit van het KOMO procescertificaat op basis van de BRL 4702 en werken met KOMO-gecertificeerde producten. Maar natuurlijk hebben wij ook nog genoeg vragen en zijn wij benieuwd hoe deze wet vorm gaat krijgen in de praktijk.”

Bestaande kwaliteitskeurmerken en -certificaten
Het zou volgens Van Noordenne ideaal zijn als de kwaliteitsborgers gebruik gaan maken van bestaande kwaliteitskeurmerken en -certificaten. “Zij moeten immers wel van alle delen van een gebouw weten waarop zij moeten letten. Wat prettig zou zijn, is dat kwaliteitsborgers onderkennen dat als een dakaannemer aangesloten is bij DAKMERK de documentatie goed is vastgelegd en het dak voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat neemt hen veel werk uit handen. Wij hebben nu een ordermeldsysteem waarin alle dakconstructies worden vastgelegd. Het zou mooi zijn als dit zo kan worden ingevoegd in het bouwdossier. Daarmee kunnen wij onze participanten en hun opdrachtgevers van dienst zijn.”

Een gecertificeerde DAKMERK-dakaannemer vindt u via: www.dakmerk.nl

Onderschrift foto: Dakaannemers die zijn aangesloten bij DAKMERK voldoen via het kwaliteitskeurmerk nu al aan de regelgeving en eisen die door de wet kwaliteitsborging worden gesteld.
Foto: Gerard Vlekke

Een greep uit ons leveranciersregister

Zegwaard Rioolbeheer
Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept ...
Breijer Daktechniek
Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...