NVT Onderhoudsgroep: uw partner als het gaat om advies, maatwerk, maatregelen en energetische renovaties

NVT Onderhoudsgroep: uw partner als het gaat om advies, maatwerk, maatregelen en energetische renovaties

Gepubliceerd op:

Energetisch renoveren levert belangrijke resultaten op voor het woongenot van de bewoner of gebruiker. Daarnaast gaan energetische maatregelen leiden tot een schonere wereld en verminderde CO2 uitstoot: en dat allemaal met rendabele investeringen. Maar liefst 75% van alle woningen in Nederland zijn niet goed of niet goed genoeg geïsoleerd.

Dat terwijl professionele (na-) isolatie voor een lagere energierekening zorgt en positieve effecten heeft op het milieu. NVT Onderhoudsgroep kan helpen hier snel, goede veranderingen in aan te brengen.Wij gaan u helpen om de juiste keuzes te maken.

Wij ondersteunen graag bij het:
  1. Isoleren van gevels, spouwen, daken en vloeren
  2. Vervangen van gevels, beglazing en daken
  3. Renoveren en optimaliseren van installatietechnieken
Samen met onze ketenpartners ontwerpen en leveren we onze oplossingen op maat aan u op. We werken samen aan een duurzaam en comfortabel eindresultaat. NVT Onderhoudsgroep voert een energetische renovatie altijd uit, volgens een helder en duidelijk stappenplan bestaande uit drie fases:
  1. Uitvoeren van de energetische scan
  2. Maken van een Plan van Aanpak
  3. Uitvoering en oplevering
In fase 1 stellen wij samen met de opdrachtgever duidelijke doelstellingen. Met behulp van een bouwkundig en installatietechnisch onderzoek wordt een aantal scenario’s duidelijk, gebaseerd op bewezen transmissie berekeningen. In deze fase staat samenwerking centraal en wordt ook gekeken naar de financiële impact van de energetische renovatie. Fase 2 omvat het maken van een daadwerkelijk plan van aanpak. Hierin staan alle maatregelen rondom de renovatie. Risico’s voor de renovatie worden geminimaliseerd, zodat in fase 3 de uiteindelijke uitvoering en oplevering kan plaatsvinden. Continue monitoring op het eindresultaat zorgt voor een duurzame oplossing.

Energielabel & Gedrag
Bij energetisch renoveren, wordt sinds 2015 de Energie Index gebruikt. Door volgens deze nauwkeurige methode te werken, is het bij NVT Onderhoudsgroep mogelijk om de gewenste index te realiseren en zelfs te garanderen (van A++ tot G). Ook is het mogelijk om de bestaande EI met een aantal kleine maatregelen eenvoudig te verbeteren. In veel woningen is bijvoorbeeld al dubbel glas geplaatst en / of is dakisolatie toegepast. Het kan echter verstandig zijn om deze bestaande maatregelen eens kritisch onder de loep te nemen.

Gevelisolatie en vloerisolatie ontbreken namelijk vaak nog en er is naast dubbel glas ook HR++ of triple glas mogelijk. Centrale verwarming, mechanische ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers zijn nog meer toepassingen om de gewenste EI te bereiken. Het toepassen van alle beschikbare mogelijkheden rondom isolatie en energiezuinig maken van de woning levert veel voordelen op. Naast de te nemen maatregelen weet NVT Onderhoudsgroep als geen ander dat ook het gedrag van de bewoners of gebruikers een flinke invloed heeft op de constructie. Door naast de maatregelen te werken met slimmemeters en applicaties (apps) worden de gebruikers van de woningen zich meer bewust welke invloed gedrag heeft op de kwaliteit en veiligheid van het gebouw of complex.

Wilt u meer weten over NVT Onderhoudsgroep of wilt u in contact treden met ons? Wij staan u graag te woord!
Tel.: 015 - 3108332
info@onderhoudendgoed.nl
www.onderhoudendgoed.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...
Berenschot Search
Grondlegger van vooruitgang ...