Woningcorporaties hebben forse ambities in Woonagenda 2017-2021

Woningcorporaties hebben forse ambities in Woonagenda 2017-2021

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties hebben grote plannen voor de komende jaren, waarin zij hun huurders vooral betere woon- en leefomstandigheden willen bieden. Dat hebben de leden van Aedes opgeschreven in de recentelijk vastgestelde Woonagenda 2017-2021. Zo willen zij bijvoorbeeld de komende jaren veel meer huurwoningen bouwen dan de laatste jaren. Ook moeten sociale huurwoningen energiezuiger worden en willen ze huren betaalbaar houden.

De ambities die de leden van Aedes in de Woonagenda hebben geformuleerd, gaan feitelijk over vier thema's: zuinig met energie omgaan, betaalbaarheid, goede leefomgeving, aandacht voor bijzondere doelgroepen. Deze thema's willen zij in nauwe samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen, realiseren. Zij zien de Woonagenda dan ook als het startpunt voor overleg met allerlei partijen die kunnen bijdragen aan verbetering van het wonen in Nederland.

Bijeenkomst met stakeholders
De wens is dat overal in het land gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners, welzijnsinstellingen, huurdersorganisaties en andere partijen met woningcorporaties aan de slag gaan in buurten, wijken, dorpen en steden. Op donderdagmiddag 18 mei organiseert Aedes een debat over hoe corporaties en andere partijen de ambities uit de Woonagenda samen waar kunnen maken. De bijeenkomst staat open voor woningcorporaties en stakeholders.

Passend en betaalbaar
Met hun inspanningen willen de woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens in een bij hen passend en betaalbaar huis wonen. Op dit moment wonen vier miljoen Nederlanders in een huurwoning van een woningcorporatie. Maar er wachten nog steeds veel mensen op een voor hen geschikte en betaalbare woning. Corporaties bouwen daarom de komende jaren meer sociale huurwoningen. Gemeenten stellen hiervoor meer grond beschikbaar.

Een greep uit ons leveranciersregister

Groupe Atlantic Nederland
Ga voor het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren ...
Drowa isolatiechips
Drowa; één van de goedkoopste, makkelijkste en meest effectieve isolatiemaatregelen ...
NCCW
NCCW is al 50 jaar de betrouwbare partner voor woningcorporaties op het gebied van ERP-softwareoplossingen ...