Luchtdicht isoleren zonder koudebruggen

Luchtdicht isoleren zonder koudebruggen

Gepubliceerd op:

Beperking van de energiebehoefte is de eerste en belangrijkste stap bij BENG. De isolatieschil speelt hierbij een cruciale rol. Hiermee is niet alleen de hoogte van het isolerende vermogen bedoeld maar ook de zorgvuldigheid bij de montage. Want hoe zit het met de luchtdichtheid en met het vermijden van koudebruggen? IsoBouw geeft een uitleg.

Laag ambitieniveau isolatieschil
Wat het isolerend vermogen van de isolatieschil betreft zijn de eisen bij BENG niet veel veranderd t.o.v. de huidige EPC eisen. De minimale verhoging van de RC-waarde bij BENG is theoretisch vanwege een nieuwe berekeningsmethodiek en in praktijk niet veel anders dan bij de huidige EPC-eisen. Wettelijk ligt het ambitieniveau dus vrij laag. Voor een hogere beperking van de energiebehoefte staat het natuurlijk iedereen vrij om voor hogere RC-waarde te kiezen. IsoBouw kan u hierbij helpen met isolatiesystemen t/m een RC-waarde van 12.0.

Belang luchtdicht bouwen
Bij het isoleren van een gebouw maakt luchtdicht bouwen een integraal onderdeel uit van de thermische schil. Luchtdicht bouwen houdt in dat in gebouwen ongecontroleerde luchtstromen veroorzaakt door kieren en naden worden vermeden. Een goede luchtdichtheid verhoogt de bouwkwaliteit, het comfort en leidt tot een lager energieverbruik.

De waarde die wordt gebruikt voor de mate aan luchtdichtheid is de qv10 waarde. Deze eenheid geeft weer hoeveel liter lucht per seconde, per m2 bij een drukverschil van 10 Pa door de gebouwschil stroomt (dm3/s per m2).
Bij het berekenen van de luchtdichtheid kan een forfaitaire qv10-waarde worden aangehouden. Deze is afhankelijk van het dak- en gebouwtype en ligt ca. tussen 0.5 – 1,0. Zonde als u SlimFix dakelementen van IsoBouw toepast. Want de qv10-waarde bij SlimFix  dakelementen ligt ver onder het 'passief bouwen' niveau van qv10 < 0.15.
U behaalt deze waarde door slechts 3 eenvoudige aandachtpunten in acht te nemen:
  1. Gebruik de luchtdichte afdekprofielen: Deze profielen voldoen aan de hoogste klasse 3 ('uitstekend') voor luchtdichtheid.
  2. Werk volgens de IsoBouw detailleringsvoorbeelden.
  3. Werk zorgvuldig, want een goede luchtdichtheid valt of staat uiteindelijk met een goede uitvoering in het werk.
Vermijding koudebruggen
Een isolatieschil wordt onderbroken bij bijvoorbeeld de aansluiting van constructieonderdelen. Om deze koudebruggen tot een minimum te beperken heeft IsoBouw diverse  aansluitdetails uitgewerkt. Door bureau Nieman is bepaald (volgens NEN 2686) wat de bijdrage aan de luchtvolumestroom van de SlimFix dakelementen is bij diverse aansluitingsdetails. Conclusie: Met de detailleringsoplossingen kan ruimschoots worden voldaan aan de hoogste luchtdichtheidsklasse 3 (qv10 < 0,15, 'passief bouwen' niveau). De metingen zijn opgenomen in de KOMO-certificaten.

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...
Itris BV
Dé totaaloplossing voor woningcorporaties ...