Waarborgfonds medeschuldig aan ophoping risicoproducten

Gepubliceerd op:

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft eraan mee geholpen dat woningcorporaties jarenlang financiële risicoproducten konden kopen. Het fonds was onvoldoende in staat de producten te analyseren en keurde ze doorgaans goed. Dat zeggen kenners in NRC Handelsblad.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft eraan mee geholpen dat woningcorporaties jarenlang financiële risicoproducten konden kopen. Het fonds was onvoldoende in staat de producten te analyseren en keurde ze doorgaans goed. Dat zeggen kenners in NRC Handelsblad.


Vestia is het bekendste voorbeeld van wat er fout kon gaan door de ophoping van risicovolle renteverzekeringen. Door de handel in deze financiële producten, bouwde de corporatie een miljardenschuld op. Betrokkenen uit de sector en bankiers zeggen in NRC Handelsblad dat het WSW haar controlefunctie niet goed heeft uitgevoerd in deze. Daar waar ze de financiële risico’s van de corporaties uitvoerig hadden moeten controleren, deden ze dat nauwelijks en keurden ze de meest ingewikkelde renteverzekeringen goed. Grote banken die deze producten zelfs aan het WSW presenteerden, werden niet al te kritisch doorgelicht. Volgens een anonieme betrokkene kwamen bankiers min of meer om een vrijbrief en kregen ze die vrijwel altijd. Met die goedkeuring haalden ze vervolgens weer veel corporaties over de streep. In veel gevallen ging het echter om complexe producten die niet bij corporaties pasten.

Het WSW staat borg voor leningen aan corporaties en controleert per kwartaal de nieuwe renteverzekeringen (derivaten) die ze afsluiten. Volgens bronnen in de bankensector was er bij het WSW simpelweg te weinig financiële kennis om de producten goed te kunnen beoordelen. Ook waren er corporaties, zoals Vestia, die weigerden om informatie over hun derivatenpositie te overleggen. Daar trad het WSW niet hard genoeg tegen op, zeggen de kenners in de krant.

Bron: NRC.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Remmers is één van de grootste producenten en leveranciers op het gebied van bouw- en houtbeschermingsproducten ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...