Leefbare wijken en buurten door gefaseerd leegstandbeheer

Leefbare wijken en buurten door gefaseerd leegstandbeheer

Gepubliceerd op:

Leefbare wijken en buurten. Eén van de zes vastgestelde thema’s in de Vernieuwingsagenda van branchevereniging Aedes. Een thema dat vooral van belang is wanneer er veel veranderingen op stapel staan in een wijk, zoals bij sloop- of renovatieprojecten. Daarom werkt Ad Hoc bij dergelijke projecten altijd gefaseerd en met maatwerk, om zo de leefbaarheid in de wijk op peil te houden.

Leefbare wijken en buurten
Dit jaar is de Vernieuwingsagenda vastgesteld rond zes thema’s; verduurzaming, betaalbaar wonen en bouwen, wonen met zorg, digitalisering en informatisering, verbetering van de bedrijfsvoering en leefbare wijken en buurten. Met steeds meer en grotere sloop- en renovatieprojecten op de agenda speelt het thema ‘Leefbare wijken en buurten’ een belangrijke rol. Want juist bij deze projecten is het op peil houden van de leefbaarheid een flinke uitdaging. Sociale structuren komen onder druk te staan, onderlinge buurrelaties verdwijnen en woningen komen leeg te staan. Door de samenwerking op te zoeken met Ad Hoc kunt u deze uitdagingen overwinnen. 

Gefaseerd leegstandbeheer
Door voorafgaand aan een sloop- of renovatieproject leegstandbeheer in te zetten, worden niet alleen de leegstandsrisico’s beperkt maar biedt dit ook grote voordelen voor de leefbaarheid in de wijk. Het plaatsen van tijdelijke representatieve gebruikers heeft een directe positieve invloed op de woonbeleving van uw huurders. Om de leefbaarheid en woonbeleving zo optimaal mogelijk te behouden, onderscheidt Ad Hoc verschillende fases in het leegstandbeheer.

Fase 1: Bij de start van een project worden zowel de reguliere huurders en omwonenden als de tijdelijke Ad Hoc-gebruikers goed geïnformeerd over het proces en over wat leegstandbeheer van Ad Hoc precies inhoudt.
Fase 2: Gedurende het project zullen meer en meer reguliere huurders wegtrekken uit de buurt en nemen geleidelijk aan meer Ad Hoc-gebruikers tijdelijk hun plek in. In deze fase zorgt Ad Hoc voor een uiterst zorgvuldige selectie van de juiste bewoners. Zij worden onder andere gescreend op hun maatschappelijke betrokkenheid en actieve bijdrage in hun omgeving.
Fase 3: Vlak voor aanvang van de daadwerkelijk sloop of renovatie zullen de tijdelijke gebruikers het leegstaand vastgoed tijdig verlaten en kan het project van start gaan.

Met deze manier van werken zorgt Ad Hoc ervoor dat alle bewoners, zowel regulier als tijdelijk, zich in elke fase van het project veilig en prettig voelen in de wijk. Ook het gereserveerde wijkfonds ‘Ad Hoc Samen’, speciaal ontwikkeld voor een verbeterde leefbaarheid, kan hierbij een waardevolle rol spelen. Voor een optimale uitvoering van het beheer werkt Ad Hoc nauw samen met haar opdrachtgevers en vervult zij een actieve rol in de communicatie naar de bewoners. Want samen bereik je meer.

Wilt u graag weten wat Ad Hoc voor u kan betekenen? Neem contact op met Coen Braan, Corporate Accountmanager, via 06 – 250 108 83 of cbraan@adhocbeheer.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Hercules
Software voor woningcorporaties en studentenhuisvesters ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Lens
We hebben oplossingen voor elk dak, onder één dak ...