Nieuwe urgentieregeling woningzoekenden regio Eindhoven

Nieuwe urgentieregeling woningzoekenden regio Eindhoven

Gepubliceerd op:

Woningzoekenden in de regio Eindheven die in een complexe situatie zitten, worden eerlijker, duidelijker, sneller, makkelijker en transparanter geholpen. Daar moet het nieuwe gezamenlijke urgentiesysteem voor Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre voor zorgen.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie gaat kijken welke huurwoningen er in het hele stedelijk gebied snel beschikbaar zijn voor de aanvrager. Zo is er een veel betere afstemming tussen vraag en aanbod. Het is de bedoeling dat het systeem vanaf 1 januari 2016 in gaat.

De negen gemeentes en de tien woningcorporaties in het stedelijke gebied hebben samen het voorstel opgesteld. Dit past in de afspraken van het `Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven'. Hierin hebben de negen gemeentes besloten om niet-vrijblijvend te gaan samenwerken op de thema's wonen en werken. Een van de speerpunten is om de sociale woningmarkt eenvoudig en transparant te maken. Dat gebeurt door een vangnet te creëren voor woningzoekenden met een urgente woonvraag en door een portaal in te richten waarop alle sociale woningen in het stedelijk gebied te vinden zijn.

De uniforme en objectieve urgentieregeling geeft bepaalde mensen voorrang op de sociale woningmarkt. Het gaat hier om huishoudens met een urgente woonvraag en die (tijdelijk) niet zelf in staat zijn om een passende woning te vinden. De woonconsument zoekt steeds vaker een woning over gemeentegrenzen heen. Voor de inwoners van de regio Eindhoven zijn de verschillende regels en bemiddelingsmodellen niet altijd duidelijk. De nieuwe regeling zorgt voor een eerlijke en snelle afhandeling van de vraag. De aanvrager wordt dus beter geholpen.

Er komt een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden worden benoemd door corporaties en gemeenten. De regeling wordt in de praktijk uitgevoerd door de woningcorporaties die daarover rapporteren naar de gemeenten. Woningzoekenden houden dus de lokale woningcorporatie als aanmeldpunt. Op basis van de rapportages houden de gemeenten de vinger aan de pols en stellen zo nodig bij. Tweede helft van 2016 wordt een evaluatie gehouden dan kunnen eventuele verbeteringen worden doorgevoerd. Ook zorgen de woningcorporaties dat er in het Stedelijk gebied een website beschikbaar komt met daarop alle (sociale) huurwoningen in deze regio.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...