Solviteers  faciliteert programmamanagement online dienstverlening bij De Key

Solviteers faciliteert programmamanagement online dienstverlening bij De Key

Gepubliceerd op:

Solviteers is actief bij woningcorporaties. Ook hier is onze kracht het leveren van kennis en kunde op het raakvlak van organisatie en automatisering.


De ambitie van Woonstichting De Key is een klantgerichte organisatie die haar huurders kent en een actieve dialoog met hen onderhoudt. Online speelt hierin een belangrijke rol. Huurders vinden het steeds vanzelfsprekender dat ze via digitale kanalen, zoals een website, worden geholpen. Om de online dienstverlening een impuls te geven heeft De Key alle projecten en initiatieven op online gebundeld in het programma ‘Online Dienstverlening’ en Solviteers ingehuurd om het projectmanagement te organiseren en te faciliteren. Solviteers heeft veel ervaring met digitalisering en projectmatig werken. Dat was voor De Key de directe aanleiding om Solviteers in te zetten in de rol van programmamanager. De opdracht was om een logische samenhang te brengen in de veelheid van initiatieven en focus te behouden op het realiseren van de projectdoelen.

Met de principes van PRINCE II in het achterhoofd heeft Solviteers een pragmatische aanpak geïntroduceerd. Uitgangspunt zijn hierbij de  business cases. Dit zijn korte, uniforme projectvoorstellen, die worden besproken in een werkgroep en vervolgens voorgelegd aan de stuurgroep. Deze bepaalt of een business case verder wordt uitgewerkt in een project. Zo ontstaat een programma van projecten met ieder een eigen dynamiek. De programmamanager van Solviteers ondersteunt de projectleiders, bewaakt de voortgang van de projecten (in termen van tijd & geld), geeft oplossingsrichtingen aan bij problemen en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Zo behoudt de directie van De Key controle over het programma.

De toegevoegde waarde van Solviteers gaat verder dan sec programmamanagement. Juist de vertaalslag van de gewenste procesgang naar de concrete realisatie in de automatiseringsoplossingen is de grote kracht van Solviteers. Onze kennis van de processen en de automatisering stelt ons in staat de wensen van de klant om te zetten in werkende oplossingen.

De Key
Woonstichting De Key zet zich (sinds 1868) in voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. De Key beheert ruim 37.000 woningen, bedrijfsruimtes en kantoorpanden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. De Key doet dat vanuit de visie dat wonen meer moet zijn dan “een dak boven je hoofd”. Daarom is er aandacht voor leefbaarheid, bijzondere groepen en specifieke wensen en staat de dienstverlening aan de huurder hoog in het vaandel.

Solviteers
Solviteers bestaat ruim 20 jaar en is onafhankelijk specialist op het raakvlak van organisatie en automatisering in de non-profit sector. De organisatie richt zich op een optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen door middel van IT-oplossingen. Zowel voor wat betreft de infrastructuur als de softwaretoepassingen. Onze 80 medewerkers met kennis van de werkprocessen in de sector en de meest voorkomende primaire applicaties zijn dagelijks actief met advies- en implementatiediensten, variërend van informatiemanagement tot applicatiebeheer en digitale dienstverlening tot pakketselectietrajecten.

           

Een greep uit ons leveranciersregister

Kewodak Dakmakers B.V.
Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...
Eurlicon
Dé adviseur in liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties ...
DataBalk
Ruim 100 jaar ervaring in de sector, gecombineerd met passie voor de volkshuisvesting en een helder beeld van ...