Last van Vocht- en schimmel in de woning

Last van Vocht- en schimmel in de woning

Gepubliceerd op:

Vocht- en schimmel is een veel voorkomende en gehoorde klacht binnen de sociale huursector. Vaak wordt deze klacht toegeschreven aan de oudere woningen binnen het woningbestand. Maar is dat wel terecht?

Hoe vaak komt het nu voor?
Tot 50% van alle woningen heeft vochtproblemen. Het komt vooral voor bij woningen met een plat dak. Schimmelsporen komen van nature voor in de lucht, ze zijn dus overal, ook in de woonomgeving (bijvoorbeeld in huisstof, groente-, fruit- en tuinafval).

Oorzaken
Vocht en schimmels kunnen op verschillende manieren in de woning komen, de voornaamste oorzaken zijn:

• Bouwtechnische oorzaken.
Voorbeelden zijn bouwvocht, optrekkend vocht, condensatie op niet-geïsoleerde buitenmuren of ramen met enkel glas, een vochtige kruipruimte, regendoorslag en lekkages.

• Bewonersgedrag.
Door alledaagse activiteiten in huis komt vocht (waterdamp) vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het douchen, koken, drogen van de was, schoonmaken en afwassen.

Om schimmels te bestrijden, moet de oorzaak van het vochtprobleem aangepakt worden. Een goede luchtvochtigheid ligt tussen de dertig en zeventig procent. Als er te veel vocht in huis is, kunt u dit merken aan:
 • een muffe of bedompte lucht;
 • vochtplekken;
 • loslatend behang;
 • schimmelplekken;
 • rottend hout;
 • condens op ramen.
Gezondheidsklachten door vocht en schimmels
Vocht en schimmels zijn niet per se de oorzaak van gezondheidsklachten, maar kunnen astma en andere luchtwegklachten wel verergeren. Door een vochtige woning kunt u last krijgen van een neusverstopping, waterige neusloop, keelpijn, heesheid, soms hoesten met opgeven van wit slijm. Inademen van besmet stof of vocht kan een astma-aanval uitlokken (piepende ademhaling en kortademigheid).
Bij langdurige blootstelling kunt u ook last krijgen van algemene symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en koorts.
Ook een te droge lucht kan in combinatie met stoffigheid leiden tot gezondheidsklachten. U kunt last krijgen van irritatie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel indien u daar gevoelig voor bent

Vocht- en schimmelonderzoek
Ons onderzoek is gericht op het in beeld brengen van vocht- en schimmel en het daarbij behorende  maatwerk advies ter voorkoming en bestrijding van het geconstateerde vocht- en schimmelprobleem. Er worden diverse metingen gedaan om tot een gegrond oordeel te komen, uiteraard wordt bewoners gedrag daarbij ook behandeld.
Alle onderzoekresultaten worden in rapportvorm gepresenteerd. Daaraan wordt toegevoegd een advies/plan van aanpak ter voorkoming van verdere vocht- en schimmelproblemen binnen de woning. Ter ondersteuning van ons onderzoek zullen er foto’s van deze locaties worden genomen en toegevoegd aan de rapportage.

Een goed onderzoek naar vocht- en schimmel binnen de woning is een must. De specialisten van Inspectus kijken tijdens het onderzoek o.a. naar de volgende onderdelen:
 • De complete mechanische ventilatie wordt nagekeken voor zover deze aanwezig is
 • De complete warmte terugwin installatie wordt nagekeken voor zover deze aanwezig is
 • Visuele inspectie binnen- en buitenzijde van de woning.  Eventueel kijken wij naar de spouwmuur
 • De warmte en kou circulatie binnen de woning.
 • Het bewonersgedrag
  

Wij maken gebruik van:
 • Inzet van de warmtebeeldcamera
 • Ventilatie debiet meting
 • Vochtmetingen door de gehele woning
   

Veelal wordt het onderzoek naar vocht- en schimmel uitgebreid met andere onderzoeken. De uitvoering van deze eventuele aanvullende onderzoeken vinden gelijktijdig plaats waarbij de overlast naar bewoner(s) tot één opname moment wordt beperkt. Onze onderzoeken zijn gericht op:
 • Asbest
 • Chroom-6 en de overige zware elementen
 • Lodenleidingen
 • Kruipruimte problematiek
Wilt u meer weten over een vocht- en schimmelinventarisatie of gaat uw interesse meer uit naar een van de andere onderwerpen waar wij in gespecialiseerd zijn? Mogelijk bent u geïnteresseerd in een training bij u op locatie over een van onze disciplines?

Mail of bel Inspectus info@inspectus.nl / 0318-743494 of kijk op de website www.inspectus.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

Ibis Power
Hernieuwbare energie voor de mensen ...
Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...
S&P Holland B.V.
Soler & Palau, de grootste fabrikant van ventilatoren van Europa ...