Forse ambities woningcorporaties qua bouw en verduurzaming

Forse ambities woningcorporaties qua bouw en verduurzaming

Gepubliceerd op:

In Nederland staan we voor een grote opgave op het vlak van volkshuisvesting. Er is behoefte aan voldoende betaalbare woningen, verduurzaming van woningen en verbetering van de leefbaarheid van wijken. Daar hebben corporaties financiële ruimte voor nodig. 

In ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing per 2023 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) op 30 juni Nationale prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties, Aedes, Woonbond, VNG en het Rijk. Wat houden deze afspraken in?

Verdubbeling bouw
Tot en met 2030 gaan woningcorporaties twee keer zoveel sociale huurwoningen bouwen: circa 250.000 in totaal. Dit is nodig om de wachtlijsten te beperken en om aandachtsgroepen snel te kunnen huisvesten. Daarnaast is het streven dat gemeenten 30% sociale huurwoningen hebben. Ambitieus, want een deel van het aanbod zal verdwijnen wegens sloop of verkoop.

Verduurzaming
Naast nieuwe bouw, moeten de bestaande huurwoningen snel verduurzamen. Tot en met 2030 moeten 450.000 woningen van het gas af en 675.000 toekomst klaar worden geïsoleerd. Huurders krijgen geen huurverhoging, op die manier profiteren de huurders zelf van de verduurzaming.

Huurverlaging
Om de huren betaalbaar te houden moeten corporaties de komende drie jaar de huren voor alle huurders verlagen. De koppeling met inflatie wordt daarbij los gelaten. Hier zullen een half miljoen huishouden qua koopkracht van gaan profiteren.

Verbetering leefbaarheid woningen
Daarnaast gaan corporaties tot en met 2030 € 200 miljoen investeren in woningverbetering: met name snelle aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Daarbovenop komt € 75 miljoen beschikbaar voor wijkbeheer en activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid.

120 miljard
In totaal is er voor bij 120 miljard euro nodig voor de nieuwbouw, huurverlaging, verduurzaming en woningverbetering. De VNG is ‘overwegend tevreden’ over de gemaakte afspraken, een deel van de Tweede Kamer stelt vragen bij deze forse ambities.

Mooie plannen, maar hoe werkt dit in de praktijk?
Dankzij deze afspraken moeten woningcorporaties hun rol weer pakken om voldoende, goede en betaalbare woningen aan te bieden in een prettige woonomgeving. Maar hoe realiseer je dat snel en kundig? Zijn jouw mensen hier genoeg in getraind? Hebben zij de juiste kennis in huis? En zijn zij een bekwaam gesprekspartner voor adviesbureaus? PAO Techniek en Management biedt een breed cursusaanbod op dit vlak.

Dit najaar organiseren we onder andere de cursussen Recente ontwikkelingen in het wonen, Trends in de woonruimteverdeling, Portefeuille- en Assetmanagement en Circulair bouwen. Ben je op zoek naar een specifieke cursus voor jou of je team? Dan helpen wij je graag verder met een persoonlijk advies.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...