Informatiemanagement door werken onder architectuur

Informatiemanagement door werken onder architectuur

Gepubliceerd op:

Kostenbesparingen, fusies, overnames en reorganisaties; de corporatiewereld is flink in beweging. Daardoor verandert ook de manier van werken.Waar afdelingen vroeger nog min of meer onafhankelijk van elkaar konden opereren, vindt er steeds meer een overgang plaats naar denken en handelen vanuit processen.

 

Kostenbesparingen, fusies, overnames en reorganisaties; de corporatiewereld is flink in beweging. Daardoor verandert ook de manier van werken.Waar afdelingen vroeger nog min of meer onafhankelijk van elkaar konden opereren, vindt er steeds meer een overgang plaats naar denken en handelen vanuit processen.

Voor de klant biedt dit veel voordelen, maar het IT-landschap van veel corporaties is hier nog lang niet altijd klaar voor. Applicaties worden nog versnipperd gebruikt in verschillende delen van de organisatie, zonder dat informatie kan worden uitgewisseld. Veel systemen bevatten bovendien vervuilde adresgegevens, waardoor het bijhouden van een database veel tijd en geld kost.

Info Support kan ervoor zorgen dat alle applicaties in beeld kunnen worden gebracht én aan elkaar worden gekoppeld. Ook kunnen we een klantendatabase op orde brengen, door adressenbestanden te koppelen met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of WOZ-gegevens.

Applicatielandschap Scan
Voordat je kunt beginnen met opruimen, is het verstandig om eerst te kijken wat je in huis hebt. Veel corporaties hebben een wirwar van systemen en koppelingen in gebruik, die niet met elkaar communiceren. Het nadeel is niet alleen dat veel werk dubbel wordt gedaan, maar ook dat management-informatie moeilijk boven water te krijgen is.

Info Support kan in beeld brengen welke applicaties worden gebruikt, waar kostenbesparingen mogelijk zijn, waar er mogelijk geprofessionaliseerd kan worden en hoe managementinformatie beter en slimmer ontsloten kan worden. Daarnaast stellen we een rapport op met de mogelijkheden om uw landschap verder te professionaliseren.

Corporatie Service Bus (CSB)
Niet zelden zijn er binnen een corporatie talloze losse applicaties in gebruik, die (soms) met elkaar communiceren en ook gegevens uitwisselen met externe partijen. Het is overbodig om te zeggen dat het onderhoud hiervan veel tijd, energie en frustratie kost.

Een Corporatie Service Bus is een laag die kan worden aangebracht tussen applicaties en portals. Deze zorgt ervoor dat applicaties aan elkaar kunnen worden gekoppeld en onderling gegevens uitwisselen.

Als ergens een wijziging plaatsvindt in een applicatie, zal deze dus ook plaatsvinden in alle andere applicaties. Dit betekent tijdswinst. En op het moment dat er een nieuwe applicatie bijkomt, hoeft deze alleen nog maar te worden gekoppeld aan de CSB.

De ervaring leert dat corporaties met de Corporatie Service Bus ongeveer tien procent kunnen besparen op hun primaire processen. Deels door het verminderen van het aantal handmatige handelingen, deels door het versimpelen van het IT-landschap.

Opschonen van adressenbestanden
Het gebruik van veel verschillende applicaties zorgt ook al snel voor adresvervuiling. Als elk systeem zijn eigen adressenbestand heeft (en dat gebeurt regelmatig), wordt min of meer dezelfde informatie steeds weer opnieuw ingevoerd. Een fout ontstaat dan al snel: denk aan verschillende schrijfwijzen, afwijkende nummeraanduiding of onjuist afgekorte straatnamen.

Een manier om dit te omzeilen, is adresgegevens te koppelen aan de centrale BAG(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) of WOZ-database. Door ketenintegratie kunnen adressenbestanden eenvoudig met elkaar worden vergeleken; de BAG- of WOZ-bestanden vormen de basis, deze gegevens worden overgenomen door alle applicaties die gebruik maken van adressenbestanden.

Klik hier voor meer informatie over het product- en dienstenaanbod van Info Support.

 

Een greep uit ons leveranciersregister

De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...
Groupe Atlantic Nederland
Ga voor het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren ...
Man&Mach
Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...