Masterclass over VvE Beheer

Masterclass over VvE Beheer

Gepubliceerd op:

Afgelopen maand organiseerde MVGM VvE Management in samenwerking met FM Alumni een Masterclass over VvE Beheer, met als onderwerp: 'Onafhankelijk VvE beheer van gemengde complexen zonder belangenverstrengeling bestaat niet!'

Het werd een interactieve avond in de vorm van een bokswedstrijd tussen twee VvE specialisten. Beide heren, Xander van de Berg (De Alliantie VvE-diensten) en Eddy Smit (MVGM) kregen stellingen die ze vanuit hun positie moesten verdedigen.

Bij de start van de ‘bokswedstrijd’ werd direct duidelijk dat de ingewikkelde reglementen en wetten voor een leek niet eenvoudig zijn te ontleden. Wanneer sprake is van gemengde complexen met een mix van huur en eigendom worden financiële constructies nog ondoorzichtiger en ligt belangenverstrengeling op de loer. De vraag is dan: ‘Wie kan de combinatie op financieel, juridisch, technisch en sociaal gebied’ namens de VvE het beste organiseren?

Over deze vraag werd flink gediscussieerd, met dank aan de aanwezigheid van het gemêleerde publiek. De corporaties vinden dat zij de belangen zeer sociaal kunnen behartigen, maar zien ook in dat met een ‘pet’ teveel op, dit risico’s met zich meebrengt. Volgens tegenstanders kan het disfunctioneren van VvE beheer door inschakeling van een onafhankelijke partij worden voorkomen, zonder belangenverstrengeling. De meningen lagen soms wat uiteen. Toch leek men eensgezind dat VvE beheer beter af is als er meer inzicht ontstaat en de beheerders gepassioneerd en zakendeskundig zijn. De ingrediënten van een zakendeskundig en sociaal VvE beheer ligt op het snijvlak van goede mensenkennis, denken en doen in maatschappelijke context en inzicht geven en handelen met de juiste combinatie van juridisch, boekhoudkundig en bouwtechnisch inzicht.

De vraag hoe particuliere eigenaren denken over de beheerrol? Onbekend maakt vaak onbemind. De complexiteit en het kennisgebrek bij VvE-leden lijdt vaak tot onbegrip over hoe een VvE en zijn beheerder moet functioneren. Toch blijkt uit The Battle voldoende passie en professie aanwezig te zijn binnen zowel de corporaties en commerciële partijen. Indien deze professie niet aanwezig is, kan een corporatie beter de werkzaamheden uitbesteden omdat het beheren van VvE’s simpelweg meer complex is dan dat de meeste mensen denken.

VvE The Battle heeft een goed beeld geschept met welke knelpunten VvE’s in de praktijk worden geconfronteerd en van de complexiteit van het appartementsrecht waar eigenaren, bestuurders en professionals dagelijks mee worstelen.

MVGM VvE Management heeft veel ervaring met het beheren van VvE’s voor corporaties. Wij werken samen met meer dan 25 corporaties verspreid door heel Nederland. Voor sommige corporaties doen wij slechts het beheer van enkele VvE’s, maar wij geven ook graag advies bij VvE beheer en kunnen indien gewenst het VvE beheer geheel over nemen met behoud van werkgelegenheid. Wilt u meer informatie over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor meer informatie en een uitgebreid beeld van onze dienstverlening verwijzen wij u graag naar de onze website: www.mvgm.nl/vve.


Een greep uit ons leveranciersregister

HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
Hagemans Vastgoedonderhoud
Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...