Branchevereniging NL.V.V.E. opgericht voor Warmtewet en EED

Gepubliceerd op:

Op 18 april 2013 is de Nederlandse Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energieafrekening (NL.V.V.E.) opgericht door de Nederlandse dienstverleningsbedrijven die actief zijn op gebied van verbruiksafhankelijke afrekening in gebouwen met een collectieve energievoorziening. Hiermee profileert de NL.V.V.E. zich, in het kader van de veranderende energiewetgeving, als gesprekspartner van de Nederlandse overheid, teneinde te voorkomen dat de sub-meteringbranche onderbelicht blijft.

Warmtewet en EED
Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal de Nederlandse Warmtewet in werking treden. De wet reguleert belangrijke zaken voor warmtelevering en afrekening in Nederland. Aanvullend hierop zal vanuit Europa de Energy Efficiency Directive (EED) worden ingevoerd, waardoor meting van het individuele verbruik van warmte en warmwater ook in gebouwen met collectieve energievoorziening per 2015 verplicht wordt.

Transparant
De bedrijven die zich hebben verenigd in de NL.V.V.E. zijn ista Nederland B.V., Techem Energy Services, Warmtemeterservice B.V. en VWV Nederland. Hun grootste klantengroep, de woningcorporatiebranche, wordt duidelijk “geraakt” door de invoering van de eerder genoemde wetgeving. De NL.V.V.E. ziet het dan ook als haar taak om de consequenties van de invoering van deze wet- en regelgeving voor de corporaties maar ook voor VvE beheerders zo transparant mogelijk te maken. Ook andere stakeholders, zoals de corporatiekoepel Aedes en de Woonbond, zijn uitgenodigd om in de branchevereniging te participeren.

In eerste termijn zullen Jörg Plönissen (ista Nederland) en Marcel Zwaans (Techem Energy Services) de rol van resp. voorzitter en vicevoorzitter vervullen.

NL.V.V.E.
De Nederlandse Vereniging voor Verbruiksafhankelijk Energieafrekening heeft tot doel om gesprekspartner te zijn voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor sub-metering in gebouwen met een collectieve energievoorziening.

Een greep uit ons leveranciersregister


Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...