Alliantie en gemeente verduurzamen en vergroten sociale woningvoorraad

Alliantie en gemeente verduurzamen en vergroten sociale woningvoorraad

Gepubliceerd op:

Op 27 september 2017 tekenden Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie en Liesbeth Boersen, wethouder volkshuisvesting, een overeenkomst met afspraken over de toekomst van de sociale woningvoorraad in Blaricum. Eerder stemde gemeenteraad van Blaricum al in met de afspraken die in de overeenkomst staat.

Met het tekenen van de overeenkomst committeren de partijen zich aan het beschikbaar houden van voldoende sociale huurwoningen in het Oude Dorp van Blaricum.
De partijen spraken daarnaast af om de sociale huurwoningen in Blaricum zo te verbeteren dat het energielabel wijzigt in tenminste label B.

‘Een belangrijke stap’
Wethouder Boersen: ”Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap. Meer sociale huurwoningen is een van onze belangrijkste speerpunten. Al jaren maak ik me er hard voor dat ook mensen met een bescheiden inkomen in het oude dorp van Blaricum kunnen wonen. Dat de woningen behalve betaalbaar ook nog eens bijzonder duurzaam worden, maakt het extra goed nieuws. Zo is deze overeenkomst op verschillende vlakken toekomstbestendig.”

Duurzaamheid
De komende 5 jaar verduurzaamt de Alliantie haar woningbezit in de gemeente Blaricum naar tenminste label B, op een wijze die past binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders en de vigerende welstandsnota. “Onze huurders willen goed en betaalbaar wonen. Daarom onderhouden we onze woningen zorgvuldig en investeren we fors in energiebesparende maatregelen. Dat zorgt niet alleen voor comfort, maar ook voor lagere woonlasten. Ook bieden wij huurders de mogelijkheid aan om zonnepanelen te plaatsen. We streven naar betere prestaties dan energielabel B” aldus Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie.

Toekomstplan
De Alliantie gaat in samenspraak met een groep bewoners (vertegenwoordigers) uit de buurt per complex een toekomstplan maken. In een toekomstplan gaat het om onderhoud en verduurzaming waardoor de woningen energiezuiniger en comfortabeler worden. Maar ook wordt voor een aantal woningen onderzocht of sloop-nieuwbouw een optie is, omdat deze woningen niet voldoen aan de eisen voor de toekomst. Zodra een toekomstplan klaar is wordt deze voorgelegd aan alle bewoners van het complex. Als 70% van de complexbewoners instemt dan kan de Alliantie verder met het uitvoeren van een toekomstplan.

Verkoop van woningen
In de overeenkomst met de gemeente zijn ook afspraken opgenomen over de verkoop van 7 woningen in de periode tot 2020. Bij de verkoop moet voldaan worden aan criteria die afgesproken zijn met de gemeente. De gemaakte afspraken vallen binnen het kader van de Regionale en Lokale Woonvisie. In juli 2017 heeft de Alliantie het zogenaamde ‘bod’ uitgebracht, hierin worden de investeringen voor het jaar 2018 neergelegd. In lijn met deze overeenkomst heeft de Alliantie hierin voor de komende 5 jaar de afgesproken investeringen overgenomen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.
Oolders, Heijning & Voogelaar B.V.
OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...