Noord-Limburgse partijen maken afspraken over wonen

Noord-Limburgse partijen maken afspraken over wonen

Gepubliceerd op:

Acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg hebben een regionale structuurvisie Wonen opgesteld. Essentieel voor het succes van de structuurvisie Wonen is de regionale samenwerking tussen de partners: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen. Het is voor het eerst dat op deze schaal wordt samengewerkt op het terrein van wonen.

Het gaat om de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas. De regio’s zijn volgens de provincie aan zet om de ruimtelijke ontwikkeling van hun gebied verder uit te werken. Bij de visie hoort ook een uitvoeringsprogramma.

De visie is gebaseerd op vijf pijlers. De eerste pijler is nieuwbouw naar behoefte. Dit betekent dat een woningbouwprogramma niet meer mag omvatten dan de voorspelde groei. Dit betekent voor de meeste gemeenten een flinke opgave om hun woningbouwplannen terug brengen.

De tweede pijler is dat de juiste woning op de juiste plek gebouwd wordt. Dit betekent dat er eerst wordt gekeken naar het bestaande aanbod voordat overgegaan wordt naar nieuwbouw. Daarnaast wordt gekeken waar reeds mogelijkheden zijn voor nieuwbouw, voordat er een nieuw woningbouwplan wordt toegevoegd.

De derde pijler gaat over goed wonen voor iedereen, maar met extra aandacht voor  specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten, studenten, statushouders en andere woonurgenten. De visie biedt een gezamenlijke basis hoe met deze doelgroepen om te gaan.

De vierde pijler zijn afspraken over de kwaliteit van bestaande voorraad woningen. Voor de meer stedelijke woongebieden is het een uitdaging om het overaanbod in de goedkope en kwalitatief slechte voorraad tegen te gaan. Voor de kleinere kernen ligt de opgave veel meer in het borgen van kwaliteit van de leefomgeving.

De laatste pijler is gericht op een levensloopvriendelijke en duurzame regio. Het sleutelwoord is hier bewustwording bij de senioren. Maar ook slim omgaan met verduurzamen van de bestaande voorraad door koppelingen te leggen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Chapps NV
We ontwikkelen inspectie-oplossingen voor de vastgoedsector ...
Zoontjens
Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...