De duurzame uitdaging van woningcorporaties

De duurzame uitdaging van woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Tijdens het Klimaatakkoord in Parijs is afgesproken dat in 2050 de wereld CO2-neutraal zal zijn. Zowel in de bestaande bouw, woningbouw als in de utiliteitsbouw zijn specifieke oplossingen noodzakelijk om dit te realiseren.

Een belangrijke deel van de energietransitie-plannen van de overheid is neergelegd bij de woningcorporaties. Hierbij staat men voor een grote uitdaging:
  • In 2021 dient de Nederlandse woningvoorraad een gemiddelde energielabel B te hebben.
  • In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn.
Het verduurzamen echter van de woningvoorraad is geen eenvoudige opgave. Elk type woning stelt eigen eisen aan duurzaamheid en energiehuishouding. Hoe zorgt de gebouweigenaar er nu voor dat de woning voldoet aan alle huidige én nieuwe eisen?

Niet onbelangrijk hierbij is dat er ook rekening gehouden dient te worden met de -vaak -uiteenlopende wensen van de huurder. Deze wensen variëren van een gezond en comfortabel binnenklimaat tot een circulaire en stimulerende woonomgeving. En dit alles tegen zo laag mogelijk woonlasten.

Waar liggen uw uitdagingen op gebied van duurzaamheid?
Graag delen wij onze zienswijze hoe invulling te geven aan het begrip ‘duurzaamheid’ om de logische stap te zetten naar CO2-neutraal en duurzaam verwarmen. Er zijn hierbij meerdere wegen te onderkennen die leiden naar CO2 neutraal. Specifieke oplossingen voor nieuwbouw en renovatie zijn mogelijk.

In het whitepaper ‘Verduurzamen van corporatiewoningen’ wordt het verduurzamingstraject behandeld van begin tot eind en hierbij wordt een fictieve bewoner in een fictieve woning meegenomen met als uitgangspunt: Om welke informatie in welk stadium van het traject zit hij of zij verlegen? 

Hierbij worden concrete tips voor het verhogen van de energieprestatie gedeeld, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen.

Het whitepaper is gratis te downloaden

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...