Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur

Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur

Gepubliceerd op:

Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De minister geeft daarmee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. 

Het doel is de markttoets voor investeringen van woningcorporaties te vereenvoudigen zodat middenhuurwoningen makkelijker gebouwd kunnen worden in wijken waar dat nodig is.

Verder wordt expliciet vastgelegd dat gemeenten in lokale verordeningen middenhuurwoningen kunnen bestempelen als schaars. Gemeenten kunnen dan sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of bepaalde beroepsgroepen zoals onderwijzers of agenten. Met het wetsvoorstel wil minister Ollongren de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt verder stimuleren. Het middensegment speelt daarin een sleutelrol. Het biedt huishoudens flexibiliteit en zorgt voor extra mogelijkheden voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en voor wie niet kan of wil kopen. Meer middenhuur stimuleert ook de doorstroming van scheefwoners vanuit de sociale huur.

Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen is en blijft de kerntaak van woningcorporaties. Onder voorwaarden mogen zij ook middenhuurwoningen bouwen als daar in wijken vraag naar is. Het gaat dan om sloop en nieuwbouw of om renovatie in wijken met veel sociale huurwoningen. De markttoets voor corporaties, waarmee de gemeente bekijkt of andere partijen willen investeren, wordt met het wetsvoorstel vereenvoudigd. De procedure wordt versneld en corporaties kunnen vanaf het begin meedingen naar projecten. Om voor marktpartijen de vindbaarheid van projecten te verbeteren, moeten markttoetsen op een landelijk platform worden gepubliceerd. Daarnaast  wordt lagere regelgeving gewijzigd, zodat corporaties geen markttoets hoeven te doen voor projecten op grond die zij al voor 2015 in erfpacht hadden. Voor eigen grond gold al langer een uitzondering.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...