Derbigum NT – DuBo keur voor duurzaam bouwend Nederland

Derbigum NT – DuBo keur voor duurzaam bouwend Nederland

Gepubliceerd op:

Derbigum is al vanaf eind jaren ‘90 leider in het recyclen van dakbedekking! Zowel sloopdaken als het gratis opgehaalde snijafval worden gerecyceld en hergebruikt in het produktieproces van de Derbigum NT produkten. Hiermee behoort Derbigum NT tot meest duurzame milieukeuze die er op dakbedekkings-gebied te maken is.

Om dit te staven heeft Derbigum opdracht verstrekt aan Nibe, het Nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie, om de Derbigum NT middels een LCA te toetsen op haar impact op het milieu in vergelijk met andere dakbedekkingsprodukten. Het resultaat van dit onderzoek is door Nibe kort samengevat als:

Milieubeoordeling Nibe
Derbigum NT behoort vanuit milieuoverweging tot de milieutechnische top en verdient daarom de DUBOkeur®.
Derbigum NT scoort allereerst goed doordat de materialen een lange levensduur hebben van 40 jaar, maar met name door het hoge percentage gerecyclede content. Iets wat zij weten te realiseren door hun eigen hoogwaardig recyclingsysteem.


De Derbigum NT (3 en 4 mm) is hiermee DUBO-keur gecertificeerd.

Het onderzoek gaat verder, naast het behaalde DuBo keurmerk is er onderzocht waar de Derbigum NT middels het opstellen van een factsheet geclassifiseerd kan worden ten opzichte van andere dakbedekkingsmaterialen.
Deze classificering kent een verdeling in klasse 1 tm klasse 7 waarbij de produkten behorend in de groep 1a, 1b of 1c vanuit milieu oogpunt tot de beste keuze behoren met de laagste schaduwkosten (MKI) en dus het beste scoren in de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen)

De Derbigum NT (3 en 4 mm) is geclassificeerd in klasse 1.

In opdracht van Derbigum laat Nibe door derden een review uitvoeren op de boven-genoemde toetsing waardoor toetreding tot de Nationale Milieu Database (NMD) een feit wordt.
Deze database wordt geraadpleegd door opdrachtgevend, ontwerpend en bouwend Nederland voor het kiezen van produkten die voldoen aan de MPG.

Derbigum Nederland BV  
Postbus 3270 
4800 DG  Breda 
Telefoon: 015-215 4000  
Email: infonl@derbigum.com

Een greep uit ons leveranciersregister

Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Tenten Solar Zonnepanelen B.V.
Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...