Er zijn wel degelijk oplossingen mogelijk voor de woningnood in Nederland

Er zijn wel degelijk oplossingen mogelijk voor de woningnood in Nederland

Gepubliceerd op:

Het tekort aan woningen in Nederland is groot. Oplossingen voor de woningnood zijn schaars, maar ze zijn er wel degelijk. Dat bewijst het rapport van Platform31 ‘Betere Benutting Bestaande Woningbouw’.

Hierin wordt gepleit voor het creëren van meer woningen binnen de bestaande woningvoorraad. Dit kan door woningen te delen. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de doorstroming van ouderen naar voor hen passende woonruimte. Er moet dus niet alleen worden gefocust op nieuwbouw, want daarmee wordt het probleem niet op tijd opgelost. Er wordt te veel de nadruk gelegd op bouwen, bouwen, bouwen. Dit staat bij alle politiek partijen hoog op het wensenlijstje. Maar meer efficiency als het gaat om het bestaande woningaanbod kan veel opleveren.

Meer mensen in één huis
Zonder mensen te veroordelen tot 1 kamer van 4 bij 4 vierkante meter, is het zeker mogelijk om woningen geschikt te maken om op te splitsen. Friendswonen, waarbij 2 of 3 personen een woning delen, wordt steeds populairder. Ook senioren staan er vaak voor open om gezamenlijk te wonen, hetzij in een appartement, hetzij in een wooncomplex waar mensen van verschillende leeftijden wonen zodat er ook deels op hulp van de buren kan worden teruggevallen.

Lees verder: https://www.vastgoedbs.nl/nieuws/er-wel-degelijk-oplossingen-mogelijk-woningnood-nederland/


Een greep uit ons leveranciersregister

Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels ...
Groupe Atlantic Nederland
Ga voor het nieuwe verwarmen, verkoelen en ventileren ...
DataRotonde B.V.
Het enige integratieplatform dat echt alle applicaties en ketenpartners met elkaar verbindt ...