Nieuwe prestatieafspraken Actieplan Wonen Vlaardingen

Nieuwe prestatieafspraken Actieplan Wonen Vlaardingen

Gepubliceerd op:

De gemeente Vlaardingen, woningcorporaties en huurdersraden van Waterweg Wonen en Samenwerking hebben eind 2016 nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2017 – 2021. Wethouder Hans Versluijs: “Het Actieplan Wonen ligt op koers. Samen met Waterweg Wonen en Samenwerking zorgen we voor een steeds beter en gevarieerder woningaanbod. De nieuwe prestatieafspraken moeten onder andere leiden tot het op peil houden van de woningvoorraad voor huurtoeslaggerechtigden, meer kansen voor jongeren op de woningmarkt en meer duurzame woningen. Ik ben erg blij dat dit keer ook de huurdersraden van beide corporaties om tafel hebben gezeten. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen was voor hen een stevig agendapunt.”

Vlaardingen streeft naar minimaal 12.000 sociale huurwoningen in 2030. In de nieuwe prestatieafspraken zijn ook de minimumaantallen woningen voor huurtoeslaggerechtigden opgenomen. In 2030 wil Waterweg Wonen minimaal 5.640 woningen beschikbaar hebben met een huur tot €628 (prijspeil 2016) en Samenwerking 2.060 woningen. De corporaties zorgen hiervoor door onder andere een gematigd huurprijsbeleid. Het aandeel sociale huurwoningen in het bezit van Samenwerking zal de komende jaren toenemen.

Duurzaam
De gemeente zal in 2017 een energievisie tot stand brengen, waarin de corporaties participeren. De pilot voor Nul-op-de-meter-woningen op de Samuel Esmeijer-locatie, die Waterweg Wonen in 2017 wil oppakken, heeft een plek gekregen in de prestatieafspraken. Dat geldt ook voor het voornemen om bij twee wooncomplexen, met in totaal 650 woningen, biomassa als brandstof te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Huurdersraad Samenwerking start in 2017 in het centrum met de bouw van het Mariskwartier. De energie-index is voor de eengezinswoningen A++ en voor de appartementen A+. De eengezinswoningen zijn daarmee de eerste A++ woningen die Samenwerking realiseert.

Jongeren voorrang bij sociale huurwoningen
Verder hebben de partijen afgesproken om de portiekflats in de Indische Buurt niet te slopen, maar te renoveren. De renovatie zal plaatsvinden met als uitgangspunt een energieprestatie die zo dicht mogelijk bij ‘energieneutraal’ komt. Waterweg Wonen gaat hierover in overleg met de bewoners. De woningcorporaties zullen verder een deel van de sociale huurwoningen met een streefhuurprijs tot €410 (maximale huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar) met voorrang gaan verhuren aan jongeren.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...