Voorstellen vereenvoudiging markttoets

Voorstellen vereenvoudiging markttoets

Gepubliceerd op:

Het kabinet wil de markttoets vereenvoudigen. De markttoets op grond die voor 1 januari 2015 in erfpacht is uitgegeven, vervalt. Ook bij grondverkoop tussen corporaties komen er vereenvoudigingen. De corporatiesector is blij met deze voorstellen.

Met de markttoets beoordeelt een gemeente of andere partijen dan een woningcorporatie belangstelling hebben in de grond om een niet-DAEB-activiteit uit te voeren (diensten van algemeen economisch belang (daeb): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid). Alleen als uit de toets blijkt dat dit niet het geval is, kan de woningcorporatie aanspraak maken op de grond om er bijvoorbeeld middenhuur te bouwen.

Erfpacht
Marktpartijen willen erfpachtgrond nu vaak niet overnemen. Dat leidt ertoe dat deze grond niet beschikbaar is voor bouwprojecten. Door de markttoets op deze grond te laten vervallen – mits deze voor 1 januari 2015 is uitgegeven – hoopt het kabinet meer ruimte te maken voor middenhuur. Dit stimuleert de doorstroming op de woningmarkt.

25 procent niet-DAEB
De markttoets komt ook te vervallen bij grondverkoop tussen corporaties waarbij minimaal 75 procent van de woningen uit de transactie DAEB-bezit zijn. Dit was 90 procent, maar dat bleek te krap. Hierdoor kunnen corporaties bijvoorbeeld gemakkelijker complexen van corporaties overnemen die buiten de eigen woningwetregio liggen.

Goede ontwikkeling
Al in januari 2018 adviseerde de ‘Samenwerkingstafel Middenhuur’ om aanpassingen in de markttoets te doen. De vereenvoudiging van de markttoets staat bovendien in het regeerakkoord. Op plekken waar dringend behoefte is aan middenhuur ontstaat zo meer ruimte voor corporaties om bij te kunnen springen. Vaak zijn dit ook de gemeenten waar veel grond in erfpacht is.
De voorstellen maken deel uit van een breder pakket om de markttoets te vereenvoudigen. Eerder verlaagde het kabinet al de minimale rendementseis op projectniveau naar 0 procent. Het kabinet gaat  de Woningwet en Huisvestingswet ook nog aanpassen. Dan krijgen corporaties nog meer ruimte voor middenhuur, al blijven DAEB-woningen wel de prioriteit van corporaties. Niet-DAEB woningen zijn in eerste instantie een opgave aan de markt. Het blijft de eigen afweging van corporaties – in samenspraak met lokale partners – of zij projecten wel of niet doen.

Bron: Aedes

Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...
CascoTotaal
CascoTotaal ontwikkelt en realiseert prefab bouwconcepten voor de zakelijke markt ...