Corporaties mogen voor vergunninghouders panden van derden verhuren

Corporaties mogen voor vergunninghouders panden van derden verhuren

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties die panden van derden beheren waarin vergunninghouders komen te wonen, kunnen nu al rekenen op coulance van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit zogeheten ‘beheer voor derden’ mogen corporaties niet meer doen, maar voor vergunninghouders wordt binnenkort een uitzondering gemaakt. Dat schrijft minister Blok in een brief over de huisvesting van vluchtelingen.

Momenteel wachten er ongeveer 16.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in asielzoekerscentra op een woning. Op 1 mei 2016 was 47 procent van de taakstelling voor de eerste helft van 2016 gerealiseerd. In mei en juni moeten gemeenten nog voor 12.315 vergunninghouders een woning zien te vinden.

Meestal zijn het woningcorporaties die zorgen voor een woning voor vergunninghouders. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om dat makkelijker te maken. Zo komt er een wetswijziging waardoor woningcorporaties behalve administratieve werkzaamheden ook verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitvoeren in panden van derden, mits het om huisvesting van vergunninghouders gaat. Nu is dat op basis van de Woningwet niet toegestaan.

De Tweede Kamer heeft dit inmiddels goedgekeurd en het is de bedoeling dat de wetswijziging per 1 september 2016 ingaat. De toezichthouder houdt hier al rekening mee, schrijft de minister. ‘De Autoriteit woningcorporaties heeft aangeven met het oog op deze wijziging in de periode daaraan voorafgaand coulant op te treden in de handhaving, mits zij van te voren is geïnformeerd.’

Bron: Aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Ubbink BV
Alles in huis voor een compleet dakadvies!
POM
Met POM incasseer je beter, sneller, socialer én tegen lagere kosten ...
C3 Living
Een (t)huis voor iedereen...