Corporaties stemmen in met verhuurdersheffing

Corporaties stemmen in met verhuurdersheffing

Gepubliceerd op:

Woningbouwcorporaties gaan toch akkoord met de omstreden verhuurdersheffing. Het kabinet en Aedes hebben daarover een akkoord gesloten. In ruil voor de nieuwe heffing, krijgen corporaties 400 miljoen euro voor investeringen in energiebesparende maatregelen, plus een btw voordeel.

Minister Blok van Wonen gaat middels de verhuurdersheffing 1,7 miljard euro incasseren bij de corporaties. De aankondiging van deze maatregel leidde tot veel protest in de corporatiewereld. De corporaties waren bang dat deze nieuwe heffing hen de ruimte zal ontnemen om te investeren in nieuwbouw en renovatie. Toch hebben koepelorganisatie Aedes en de minister een akkoord weten te bereiken. Door de verhuurdersheffing te accepteren, krijgt de sector een financiële injectie van 400 miljoen euro – vanuit het energieakkoord – om de woningvoorraad energiezuiniger te maken. Daarnaast biedt het kabinet de sector een btw voordeel van 60 miljoen euro. Die tegemoetkoming was voor de corporaties belangrijk genoeg om toch akkoord te gaan met de nieuwe corporatiebelasting. Aedes onderkent met het kabinet het belang van het beperken van de financiële risico's en het voorkomen van verstoringen op de vrije markt", laat Blok weten.

De Woonbond reageerde teleurgesteld op de deal tussen de minister en Aedes. De bond spreekt van een ‘onacceptabele deal’ waarvan huurders de dupe zullen worden. De Woonbond vreest dat corporaties zich genoodzaakt zullen voelen om huren te verhogen en woningen te verkopen.

Bron: nrc.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Vaillant Group Netherlands B.V.
Vaillant is een internationale marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie ...