Gevolgen van coronacrisis op de WOZ-op- en afwaardering van huurwoningen

Gevolgen van coronacrisis op de WOZ-op- en afwaardering van huurwoningen

Gepubliceerd op:

Hoe komt mijn organisatie COVID-19 te boven? Dat is een vraag die momenteel bij veel organisaties en ondernemingen speelt. Om de Nederlandse organisaties en ondernemingen te ondersteunen heeft de regering al een groot aantal fiscale en niet-fiscale maatregelen getroffen.

Denk hierbij aan de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, ruime betalingsregelingen en de mogelijkheid tot het vormen van een zogenoemde ‘coronareserve’. Veel van deze regelingen zijn voor woningcorporaties slechts beperkt van toepassing. Ondanks dat worden ook woningcorporaties getroffen door de coronacrisis. In dit artikel geven we hiervan een, wellicht wat minder voor de hand liggend, voorbeeld: de WOZ-op- en afwaardering van huurwoningen.

Steeds meer woningcorporaties in betalende vpb-positie
Bij het belastingplichtig worden van woningcorporaties per 1 januari 2008 hebben de meeste corporaties een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst (VSO2) getekend. In VSO2 is onder meer bepaald dat woningcorporaties een afwaardering op hun huurwoningen in aanmerking mogen nemen indien de WOZ-waarde van het betreffende jaar lager is dan de WOZ-waarde 2009. Bij een stijging van de WOZ-waarde dient de afwaardering te worden teruggenomen door het verantwoorden van een opwaardering. In de praktijk zien we dat veel woningcorporaties een afwaardering in aanmerking hebben genomen. De laatste jaren is, mede vanwege de krapte op de huizenmarkt, de WOZ-waarde van woningen fors gestegen. Dit heeft geleid tot hoge opwaarderingswinsten die, in combinatie met de ‘reguliere’ winsten, ervoor hebben gezorgd dat steeds meer woningcorporaties momenteel in een betalende vpb-positie verkeren.

Doorrekening diverse scenario’s geadviseerd
In de meeste gevallen zijn de WOZ-afwaarderingen echter nog niet volledig teruggenomen. De ontwikkeling van de WOZ-waarde blijft dan ook van grote invloed op de fiscale resultaten. Het inschatten van de WOZ-ontwikkeling is altijd al moeilijk geweest, maar de onzekerheid vanwege de coronacrisis versterkt dit. Zo concludeerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars dat de woningprijzen vooralsnog op peil blijven en dat een crisis op de huizenmarkt vanwege COVID-19 niet op de loer ligt. 1 Economen van de ABN AMRO verwachten daarentegen dat de huizenprijzen zullen gaan dalen. 2  COVID-19 zorgt er dan ook voor dat de vpb-positie voor woningcorporaties een stuk onzekerder wordt. Wij adviseren dan ook om ten behoeve van de begroting (inclusief de liquiditeitsbegroting) diverse scenario’s ten aanzien van de WOZ-ontwikkeling door te rekenen.

Zorg voor het vooralsnog voorzichtig (hoog) inschatten van de WOZ-ontwikkeling
Daarnaast leidt de onzekerheid met betrekking tot de WOZ-ontwikkeling tot een verhoogd risico op belastingrente. Indien het belastbaar bedrag in de voorlopige aanslag te laag blijkt te zijn ingeschat is mogelijk een aanzienlijk bedrag aan belastingrente verschuldigd. De belastingrente is als gevolg van de coronacrisis verlaagd tot 0,01%, maar deze velaging is tijdelijk. Op een later moment wordt de belastingrente weer verhoogd naar het ‘reguliere’ tarief van maar liefst 8 procent! Ter voorkoming van belastingrente adviseren wij de WOZ-ontwikkeling vooralsnog voorzichtig (hoog) in te schatten. Op die manier wordt het risico op belastingrente zo veel mogelijk beperkt.

Meer informatie
Uiteraard heeft COVID-19 ook op andere punten een grote impact op uw organisatie, denk hierbij aan gevolgen voor de btw en loonbelasting. Zo wordt het extra van belang om het juiste bedrag over te maken op de G-rekening van aannemers en gelden diverse goedkeuringen in de loonbelasting ten aanzien van het thuiswerken. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze speciale COVID-19 themapagina of kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Zie: https://www.nvm.nl/nieuws/2020/woningmarkt-nog-steeds-op-peil/ en https://www.nvm.nl/nieuws/2020/prijzen-woningmarkt-blijven-stabiel/
2 Zie: https://insights.abnamro.nl/2020/04/woningmarktmonitor-corona-zet-streep-door-hausse/

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...