Woonbond: geen inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren

Woonbond: geen inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren

Gepubliceerd op:

De Woonbond adviseert corporaties om de inkomensafhankelijke huurverhogingen niet in te voeren. Volgens de organisatie brengt het de privacy van huurders in het geding en zal het leiden tot administratieve chaos en lastige vragen van huurders. 

De Woonbond adviseert corporaties om de inkomensafhankelijke huurverhogingen niet in te voeren. Volgens de organisatie brengt het de privacy van huurders in het geding en zal het leiden tot administratieve chaos en lastige vragen van huurders.

 

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel goedgekeurd dat inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk maakt. Voor alle huurders geldt een huurverhoging van 1,5% plus inflatie. Daarbovenop kunnen hurende huishoudens met inkomens vanaf 33.614 euro met extra verhogingen te maken krijgen. Die lopen op tot 2,5% voor inkomens boven de 43.000 euro. Opgeteld bij de inflatie en de standaard huurverhoging krijgen huurders in 2013 dus te maken met huurverhogingen van 4% tot 6,5%. Huurders die na een inkomensafhankelijke huurverhoging geconfronteerd worden met inkomensdaling, kunnen huurverlaging krijgen. Verder komt er een hardheidsclausule voor gehandicapten en chronisch zieken. Het Woonakkoord kondigt aan dat het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhogingen in
2015 vervangen zal worden door een systeem met een jaarlijkse huursom. De Woonbond is fel tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen en roept corporaties op die niet door te voeren. De bond verwacht dat de kosten en de nadelen zwaarder zullen wegen dan de voordelen. De administratieve lasten nemen toe vanwege het volgen van de inkomenssituaties en de uitzonderingsposities van de huurders, zo zegt de bond. Ook zullen huurdersorganisaties in het verweer komen tegen de geschonden privacy nu de Belastingdienst inkomensgegevens gaat verstrekken aan de corporaties, zo verwacht de Woonbond.

 

De Woonbond stelt corporaties voor om huurbeleid te voeren op basis van de huursombenadering. Dit zou tot een rechtvaardiger verdeling leiden en de doorstroming bevorderen. Enkele corporaties hebben al aangekondigd de huurders geen extra verhogingen op te leggen.

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Zwamtotaal
Zwamtotaal heeft grip op al uw zwamproblemen en andere houtaantasters ...
Breijer Daktechniek
Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...
AWB
AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...