De Warmtewet en EED?  ista ontzorgt!

De Warmtewet en EED? ista ontzorgt!

Gepubliceerd op:

ista introduceert nieuwe diensten die u ontzorgen bij de eisen die de Warmtewet en EED aan u, als beheerder van complexen met een collectieve energievoorziening, stellen.

Gigajoule meting in het ketelhuis

ista biedt u een nieuwe dienst op basis van Gigajoule meting in het ketelhuis. Deze dienst, bij ista bekend als ketelrendementsmeting, is gebaseerd op de eisen die de Warmtewet stelt aan meting en afrekening van warmte. Hiervoor plaatsen wij een meter in uw ketelhuis. Voorts verzorgen wij een totaaltraject om te zorgen dat het hele proces voor meting en afrekening exact volgens de regels wordt uitgevoerd.  

Schouwing en installatie
Voor het maken van de juiste berekeningen en analyses brengen wij de juiste bemetering aan in uw ketelhuis voor warmte en warmtapwater. Hiertoe vindt eerst een uitgebreide schouwing plaats. Vervolgens leveren wij de apparatuur en begeleiden we de installateur bij zijn werkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij de juiste apparatuur om alle meters, inclusief de gasmeter(s), te integreren in ons radiografisch communicatiesysteem. Inmiddels hebben wij al enkele honderden ketelhuizen op deze manier bemeterd.

Analyse via de ista webportal
Aan de hand van de meetresultaten maken wij voor u de analyse. Deze geeft u niet alleen inzicht in het rendement en de levering van uw warmtevoorziening, het verschaft u tevens informatie voor de berekening van de juiste GJ prijs. Deze dient u volgens het 'Niet Meer Dan Anders' principe bij de eindgebruikers in rekening te brengen. De analyse verstrekt verder alle informatie die nodig is om uw installatie goed te exploiteren. De meetgegevens worden per kwartaal in uw Monitoringtool gepresenteerd, via onze ista webportal. Duidelijk en overzichtelijk.


Monitoring en ista App voor uw bewoners

Ook de EED, die met ingang van 1-1-2015 van kracht wordt, stelt eisen aan u, als beheerder van een collectief gestookt complex. Zo stelt de EED verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en warm tapwater verplicht. Ook zullen de bewoners extra gestimuleerd moeten worden om energie te besparen, door hen vier keer per jaar inzage te geven in hun energieverbruik. Voor veel beheerders is dit geen gemakkelijke opgave. ista biedt u met de Monitoringtool en ista app voor eindgebruikers, eenvoudige oplossingen.

Invloed op de afrekening
Met de toepassing van radiografische meters van ons symphonic radio net systeem kunnen uw bewoners over deze nieuwe tools beschikken. Zo zijn ook uw bewoners snel en eenvoudig in de gelegenheid om hun individuele verbruik in de gaten te houden en desgewenst hun stookgedrag aan te passen. Hierdoor hebben zij nog meer invloed op hun afrekening. Besparing leidt immers direct tot een lagere afrekening!

Neem contact met ons op voor meer informatie over de nieuwe diensten van ista Nederland, die u ontzorgen bij de Warmtewet en EED.

ista Nederland B.V.
Nieuwpoortweg 11
3125 AP  Schiedam
telefoonnr.: 010 2455700
info@istanederland.nl
www.istanederland.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
Atlantic-Fujitsu
Biedt energiebesparende warmtepompen en aircosystemen aan, voor een gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat ...