Integraal Risicomanagement: geen systeem maar echt mensenwerk!

Integraal Risicomanagement: geen systeem maar echt mensenwerk!

Gepubliceerd op:

Merkt u ook in uw corporatie dat risicomanagement met veel energie is gestart en vervolgens de verdere ontwikkeling van het managen van risico’s stagneert? Dat de afdeling Control druk doende is met een (rapportage) systeem in te richten en de rest van de organisatie niet proactief met risico’s bezig is? De echte doorvertaling van het ondernemingsplan achter blijft bij de verwachtingen en daarnaast uw organisatie opmerkingen krijgt via de management letter over de werking van risicomanagement?

De ervaring leert dat de opzet van risicomanagement start bij een inventarisatie van risico’s en dat controllers in uw corporatie in de lead zijn. Gebrek aan de betekenis van de te managen risico’s (waarom doen we dit?) zorgt voor onvoldoende draagvlak en eigenaarschap in uw organisatie. Integrale verbinding met de ondernemingsdoelstellingen ontbreekt.

Managen van risico’s of het managen van kansen?
Integraal risicomanagement is geen systeem maar een structurele aanpak waarbij risico’s niet voorop staan maar kansen. Het ondernemingsplan is de start van integraal risicomanagement en dat plan gaat met name over kansen. Verbinding tussen (concrete) prestaties die voortkomen uit het ondernemingsplan en de bijbehorende risico’s worden inzichtelijk gemaakt. De bedoeling van integraal risicomanagement wordt nu echt duidelijk, de ondernemingsdoelstellingen staan centraal en niet alleen de risico’s. Integraal risicomanagement krijgt op deze wijze betekenis voor elke medewerker in de organisatie waardoor de intrinsieke motivatie om risico’s te beheersen substantieel toeneemt.

Plan van aanpak voor Integraal Risicomanagement.
Welke onderdelen voor een aanpak van Integraal Risicomanagement zijn van belang?
 • Vertaling van ondernemingsplan naar thema’s en naar concrete meetbare prestaties.
 • Benoemen van risico’s die het halen van prestaties belemmeren.
 • Zorg dragen voor een goede cultuur in de organisatie (oa. eigenaarschap en draagvlak) ten behoeve van het managen van de prestaties en risico’s.
 • Inzicht in de risicobereidheid van de organisatie: op welke onderdelen van het ondernemingsplan ben je bereid risico te lopen?
 • Inzicht in de strategische risico’s die de doelstellingen van het ondernemingsplan kunnen beïnvloeden.
 • De voortgang en resultaten onderdeel maken van de planning & control cyclus.
Het regelmatig delen met elkaar van de status van de doelstellingen, de bijbehorende risico’s maar ook het gedrag en houding die nodig is, leidt ertoe dat integraal risicomanagement echt onderdeel wordt van uw organisatie. Op elk niveau.

Tenslotte…
Wat zijn de risico’s die regelmatig voorkomen bij implementatie van integraal risicomanagement? Waar moet u opletten?
 • Risicobereidheid komt niet helder over
 • Afhankelijk van de fase van de organisatie (blussen of bouwen)
  * Basis dient op orde te zijn
 • Onderschatting van de impact van gedrag en houding (soft controls)
  * Integraal risicomanagement is een verandertraject
  * Sleutel woorden: draagvlak, eigenaarschap, veiligheid
 • Ondernemingsplan geeft ondanks de inzet, onvoldoende richting voor de organisatie
  *Verankering in de organisatie blijft achter
 • Onvoldoende betrokkenheid top management
  * Te veel een ‘speeltje’ van afdeling control
Door rekening te houden met bovenstaande ‘risico’s’ bij Integraal Risicomanagement is uw organisatie beter voorbereid op een breed gedragen aanpak.

Meer weten?
Luc Straat, senior manager BDO Advisory, 06-12 28 94 43, luc.straat@bdo.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...