Regio Amersfoort wil gezamenlijke woningbouwprogrammering

Gepubliceerd op:

Als het aan Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen van Regio Amersfoort ligt, komt er een monitor voor de vraag naar en het aanbod van woningen. Daarnaast komt er een regionaal platform voor de woningmarkt met daarin ontwikkelaars, makelaars, beleggers en bestuurders uit de regiogemeenten.

Ook wil men in 2016 starten met de ontwikkeling van een regionale ruimtelijke visie, waarin onder meer in beeld wordt gebracht hoe de woningbehoefte op de lange termijn binnen de regio opgevangen kan worden. Onderzoek naar de verwachte ontwikkeling van de woningmarkt op de lange termijn wijst uit dat er in de toekomst een grote woningvraag zal zijn in de regio. Het is voor de regio goed om die vraag in de eigen regio op te vangen. Dat is goed voor de economie en het draagvlak van voorzieningen, het sluit aan bij de woonwensen en het voorkomt daarmee prijsopdrijvende effecten. Hoe groot de woningbehoefte precies zal zijn hangt af van het demografisch/economische toekomstscenario dat werkelijkheid wordt.

Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Het is de bedoeling dat de afspraken die worden gemaakt over de regionale afstemming worden vastgelegd in een regionaal convenant. Alle afzonderlijke gemeenten moeten hierover nog een besluit nemen. De regio is aangewezen als pilot `regionale woningprogrammering 2.0' binnen de nationale Actieagenda Bouw. Er is dan ook nauw samengewerkt met het rijk en de provincie Utrecht.

Een greep uit ons leveranciersregister

Jan Snel BV
Jan Snel Group BV is marktleider in de Benelux op het gebied van modulaire bouwoplossingen ...
Schöck Nederland b.v.
Schöck biedt producten en systemen voor de toekomst...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...