NVT Engineering BV

NVT Engineering BV

Gepubliceerd op:

NVT Engineering is een zelfstandige businessunit van NVT Onderhoudsgroep, waarin de ontwikkeling en begeleiding van Duurzame renovatietrajecten is ondergebracht.


Kennis en ProjectSupport
NVT Engineering is een "hub" van waaruit kennis wordt gecoördineerd. Onze kennis, jarenlang opgebouwd uit de renovatiepraktijk, wordt als een dienst ingebracht. Daarbij zoeken wij actief naar partners die duurzaam en effectief zaken met elkaar willen doen. Zo stelt NVT Engineering opdrachtgevers in staat zich te focussen op de eigen corebusiness. Van de start- en initiatieffase, tot en met de oplevering en monitoring van de projectresultaten. Het toevoegen van kennis is en blijft de rode draad.

NVT Engineering - Wat doen we?
Wij leggen ons toe op het initiëren en ontwikkelen van processen die leiden tot toegevoegde waarde. Dit doen we zelfstandig of in samenwerking met externe partners. We houden ons daarbij vast aan onze eigen waarden, omdat we erin geloven dat dit de uitgangspunten zijn om werkelijk tot co-creatie te komen in het huidige tijdperk.
De kernwaarden waarbinnen wij opereren zijn:
  • Duurzaamheid
  • Samen & open
  • Nieuw denken
  • Veiligheid voorop
Duurzaam en Comfortabel
NVT Engineering is de initiatiefnemer van het consortium "Duurzaam & Comfortabel". Duurzame ontwikkeling en Comfort gaan hand in hand. Dat is de filosofie van het consortium Duurzaam en Comfortabel. Met andere woorden, Duurzaam is per definitie comfortabel en vice versa. Het consortium bestaat uit een selecte groep duurzaam en doordenkende MKB bedrijven, met een visie om een integrale oplossing te bieden aan de gestapelde bouw in Nederland.

Praktijkgericht te werk
NVT Engineering is praktisch ingesteld. Het draait om het delen van kennis en ervaring van de werkmaatschappijen binnen NVT Onderhoudsgroep en haar netwerk. Door social media in al haar facetten worden innovaties snel gedeeld en leidt tot kennis wat snel wordt overgenomen. Kennisinstrumenten zijn de fundering én de bindende factor voor een kwalitatief en duurzaam project. Systeemkennis die in de markt wordt ingezet, is daarbij van grote waarde. NVT Engineering heeft (in)direct toegang tot systeem- en normenkennis die de praktijk maximaal ondersteunt.

Duurzame renovatie van gestapelde bouw
Wij richten ons op projecten aangaande de renovatie van gestapelde bouw in Nederland. Dit hebben wij onderverdeeld in 3 pijlers van aandacht: Woningcorporaties, VvE’s en Zorg. Samen met gerenommeerde partijen kunnen wij een totaaloplossing bieden die ongeëvenaard is. Met zo min mogelijk impact op milieu en klimaat; daarbij hebben we het niet alleen over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook het gemak en comfort van de consument. Door een efficiënte planning besparen wij op overlast en CO2.

Nut of noodzaak? Dan ook de risico's in beeld.
Is het duurzaam onderhouden en renoveren een "noodzaak" binnen de economische levensduur, of is er ook een aanleiding tot het bieden van extra comfort, op welke manier dan ook? Het proces van initiatief, planvorming, voorbereiding tot de gunning is dan mogelijk anders van opzet. NVT Engineering zet daarom altijd een fasegerichte risico-inventarisatie op, zodat er een
maximale beheersing en transparantie ontstaat. Zo komt tot uiting of binnen de projectbegeleiding zowel noodzakelijke als nuttige acties worden uitgevoerd. En wordt verspilling van tijd, geld en energie voorkomen.

Kennis is (on)begrensd
NVT Engineering bundelt kennis die ons in eigen projecten hebben opgeleverd. Deze kennis wordt gedeeld met u, partner, adviseur of ketenpartij in de bouwkolom. U houdt de regie over welke kennis u zelf inbrengt in de samenwerking met NVT Engineering. U zit immers zelf ook aan de projecttafel als ervaringsdeskundige. Het collectieve karakter helpt mee om risico's te dragen en opbrengsten te delen.

www.onderhoudendgoed.nl

www.duurzaamencomfortabelbouwen.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?