Woningcorporatie zoekt resultaatgerichte installateur

Woningcorporatie zoekt resultaatgerichte installateur

Gepubliceerd op:

Steeds meer woningcorporaties gaan het onderhoud van de installaties in huurwoningen anders organiseren. Ze geven huurders meer vrijheid bij de keuzes over de installaties, het onderhoud en extra besparingsmogelijkheden. De installateur krijgt meer verantwoordelijkheid voor de prestaties van de installaties en de kwaliteit van het onderhoud.

Zo gaat ook woningcorporatie Wierden en Borgen uit Bedum nu over op het resultaatgericht werken. Installateurs worden daarbij afgerekend op resultaten in plaats van inspanningen. De corporatie is nog zoekende naar passende installateurs voor deze nieuwe werkwijze. Resultaatgericht werken levert corporaties meer zekerheid over de kwaliteit van de installaties, tevredenheid bij de huurders en lagere kosten voor onderhoud. In de traditionele werkwijze maken corporaties vaste afspraken over het type ketels, de levensduur daarvan, termijnen voor het verhelpen van storingen en de kosten van vervanging. In de nieuwe werkwijze krijgen huurders meer invloed en installateurs meer verantwoordelijkheid. De installateur bepaalt in overleg met de huurder wanneer en onderhoud gepleegd wordt, wat voor soort ketel er geïnstalleerd wordt bij vervanging en of er extra mogelijkheden zijn voor besparing. Omdat de afspraken gelden voor een langere periode, krijgt het installatiebedrijf meer zekerheid. Daar tegenover staat dat het bedrijf betere kwaliteit, service en leveringszekerheid biedt.

Efficiency
Doordat de huurder rechtstreeks contact heeft met de installateur kan het onderhoud sneller worden uitgevoerd, op een moment dat de huurder zelf kiest. De nieuwe manier van werken levert ook efficiency-voordelen op. Zo kan de installateur bijvoorbeeld zelf een groot deel van het inspectiewerk verzorgen, waardoor de woningcorporatie dit niet meer hoeft te doen. Resultaatgericht werken leidt dus ook tot lagere kosten voor het onderhoud van woningen.

Bron: noorderkrant.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Erasmus School of Accounting & Assurance
Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ...