Corporaties overmoedig met grondaankopen

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren tientallen miljoenen verloren op grondaankopen en risicovolle projecten. Dat blijkt uit een vorige week verschenen rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De Woonbond eist dat de minister ingrijpt.

​De minister moet ingrijpen bij corporaties die veel grond bezitten waarop ze niet op korte termijn gaan bouwen, stelt de landelijke huurdersbelangenvereniging de Woonbond. De enorme verliezen en hoge rentelasten gaan ten koste van de huurders en van de Volkshuisvesting. De Woonbond vindt dat onacceptabel.

De financieel toezichthouder CFV onderzocht het grondbezit en de risicovolle projecten bij woning-corporaties. Uit een rapport dat daar vorige week over verscheen blijkt dat meer dan de helft van de ruim 400 woningcorporaties onbebouwde grond in bezit heeft. Dit kost hen jaarlijks een slordige 125 miljoen aan rente, terwijl het geen cent oplevert.

Een op de vijf corporaties koopt op een onverantwoorde manier grond aan, stelt het CFV. Zelfs in de crisisjaren 2008 en 2009 bleven ze daarmee doorgaan. Zo werd in 2009 voor 277 miljoen aan grond gekocht, en moest 87 miljoen als verlies worden afgeboekt op de waarde.

Toezichthouder wil waarborgen bij de besluitvorming

Er bestaat bij een groot deel van de corporaties geen integraal beleid rond risico's, constateert de toezichthouder CFV. Controle door de raad van commissarissen is bovendien niet voldoende. "Het bestuur van een corporatie heeft hierdoor te veel vrijheid. Eén man of vrouw kan dan beslissen over risicovolle aankopen", zei directeur van het CFV Jan van der Moolen afgelopen vrijdag tegen de NOS. Het CFV pleit daarom voor meer waarborgen bij de besluitvorming.

Deur naar overbodige grondaankoop door overheid opengezet

De Woonbond vindt dat ook de overheid als toezichthouder beter zijn werk moet doen. Tot 2005 mochten corporaties grond aankopen als sprake was van een redelijke verwachting dat er binnen 5 jaar woningen op gebouwd konden worden. De toenmalige minister van VROM heeft dat destijds versoepeld naar 10 jaar. “Daarmee heeft de overheid de deur naar speculatieve grondaankopen zelf wagenwijd opengezet”, zegt Woonbondbeleidsmedewerker René van Genugten. “Vervolgens heeft ze bij de jaarlijkse beoordeling nagelaten om grote grondtransacties kritisch onder de loep te nemen. Daardoor is het volkomen uit de hand gelopen en zitten we nu met de gebakken peren”

Bouwgrond in voorraad voor meer dan 20 jaar

Uiteraard hebben corporaties grond nodig om woningen te kunnen bouwen. Maar volgens het CFV-rapport kunnen er wel 680.000 woningen gebouwd worden op de grond die corporaties nu in bezit hebben. Als wordt doorgebouwd in het tempo dat de afgelopen jaren gebruikelijk was is er voor 21 jaar genoeg grond, blijkt uit het rapport. Van Genugten: “Corporaties hebben dus veel meer grond dan nodig is voor de woningbouw. Dat is heel inefficiënt en brengt onnodig grote risico’s en verliezen met zich mee. Het is overduidelijk dat daar de bezem door moet.”

Woonbond: stop met over de balk smijten geld van huurders

De Woonbond vindt dat de minister per corporatie en jaarlijks moet gaan beoordelen of het grondbezit in goede verhouding staat tot concrete bouwplannen voor de komende vijf jaar. Zo niet, dan moeten deze corporaties gedwongen worden om de grond weer af te stoten. “We hebben er schoon genoeg van dat corporaties het geld van de huurders met wanbeleid over de balk smijten. Minister Donner en zijn departement moeten veel meer doen om dat te voorkomen”, zegt Van Genugten.

Bron: Woonbond

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Storax B.V.
STORAX B.V. is al meer dan 40 jaar de meest complete mattenindustrie met productie in Nederland ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...