Arcade gaat 500 woningen bouwen in Den Haag

Gepubliceerd op:

De gemeente Den Haag en woningcorporatie Arcade willen samen de komende 5 jaar minimaal 500 huurwoningen in de sociale sector realiseren. Deze overeenkomst moet bijdragen aan de coalitieafspraak van het college van B en W om 30 procent sociale woningbouw in het Haagse woningaanbod te behouden.

De woningen worden gerealiseerd op het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen (237 woningen) en in Laakhaven West (circa 100 woningen). Daarnaast gaat de gemeente samen met Arcade op zoek naar nog meer geschikte bouwlocaties. Ook gaat de gemeente Arcade bij derden voordragen als potentiële afnemer van te realiseren sociale huurwoningen. Arcade spant zich op haar beurt in om projectvoorstellen voor deze locaties te maken.

Het aantal inwoners in Den Haag groeit veel harder dan verwacht en veel nieuwbouwplannen zijn door de crisis niet doorgegaan, hierdoor komt de voorraad sociale huurwoningen nog meer onder druk te staan. “De druk op de onderkant van de sociale woningsector neemt toe”, aldus wethouder Joris Wijsmuller. “We moeten blijven investeren in huizen voor mensen met een wat kleinere beurs. Ik heb de corporaties als partners de komende jaren hard nodig. Ik ben blij dat Arcade ons dan ook gaat helpen met deze opgave.”

Bron: arcadewonen.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...