Aanpak van geluidoverlast in woningen

Aanpak van geluidoverlast in woningen

Gepubliceerd op:

Geluidhinder in een woning door burenlawaai, wegverkeerlawaai, installatiegeluid en of onverklaarbare (brom)tonen is een steeds vaker voorkomend probleem. Vooral als er sprake is van geluidhinder in een slaapkamer waarbij zelfs slaapverstoring plaatsvindt, kunnen de emoties hoog oplopen. Slepende juridische kwesties tussen de verhuurder en de bewoner komen steeds meer voor.

Voor de sterke toename aan geluidhinderklachten zijn een aantal hoofdoorzaken aan te wij-zen:
  • woningen worden steeds stiller door de toepassing van thermische beglazing, goede naad- en kierdichting en bijvoorbeeld suskasten bij drukke wegen. Burengeluiden en installatiegeluiden worden dan beter hoorbaar;
  • door de hogere geluidisolatie van de buitenschil dringen alleen de lage tonen in de woning door. Hierdoor ontstaat steeds meer overlast door laagfrequent geluid;
  • in en om de woning komen steeds meer installaties voor, zoals mechanische ventila-tievoorzieningen, warmtepompen enz.
Greten Raadgevende Ingenieurs heeft een meet- en onderzoeksstrategie ontwikkelt om ge-luidhinderproblemen snel en efficiënt te onderzoeken en op te lossen.

Een onderzoek bestaat dan uit 2 onderdelen:
  1. het registeren en beoordelen van de geluidhinder met behulp van gekalibreerde meetapparatuur;
  2. het adviseren van maatregelen om de geluidhinder indien mogelijk teniet te doen dan wel tot een minimum te beperken.
Afhankelijk van de aard van de geluidhinder kunnen zowel bemande geluidmetingen als on-bemande duurmetingen plaatsvinden.

Voor het registeren en beoordelen van geluidhinder beschikt Greten Raadgevende Ingenieurs over gekalibreerde monitoringsstations die het hinderlijk geluid gedurende langere tijd kun-nen registeren, waarbij er tevens audio opnames worden gemaakt. De geluidgehinderde houdt zelf een logboek bij waarop wordt genoteerd wanneer en hoelang de geluidhinder optreedt evenals de ernst/ intensiteit van de hinder. Met behulp van het logboek, de registratie en de audio opnames kunnen de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs snel beoordelen of en in hoeverre er sprake is van geluidhinder.

Vervolgens wordt indien mogelijk een oplossing voor de geluidhinder geadviseerd zoals het plaatsen van geluiddempers, trillingsdempers, geluidisolerende omkastingen enz. Indien er sprake is van een onbekende bron wordt, met behulp van specialistische meetapparatuur, de bron gelokaliseerd.

Door een vérgaande standaardisatie zijn de kosten van een geluidhinderonderzoek beperkt, ondanks de inzet van dure gekalibreerde meetapparatuur en ervaren adviseurs. Ons standaardtarief voor een geluidhinderonderzoek kunt u geheel vrijblijvend opvragen bij Greten Raadgevende Ingenieurs (0165 – 565258). U krijgt dan een vaste prijs zonder verassingen achteraf.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.greten.nl. Meer informatie over onderzoek naar specifiek burenlawaai vindt u als u op de volgende link klikt: www.greten.nl/burenlawaai.

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...