CAO-afspraak “Duurzaam meedoen” slaat aan bij corporaties

Gepubliceerd op:

Uit de enquête van cao-partijen, die in het kader van het project Duurzaam Meedoen is uitgezet, blijkt dat een groot deel van deelnemende woningcorporaties aandacht heeft voor Duurzame Inzetbaarheid en Het Nieuwe Werken. Ongeveer 30% gaat er in 2012 actief mee aan de slag.

123 van de 455 aangeschreven woningcorporaties hebben de enquête ingevuld. Een mooie respons van 27%, zeker gezien het feit dat de enquête in de zomermaanden plaatsvond! Onderzocht zijn de volgende thema's:

* Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
* Het Nieuwe werken
* Leiderschap nieuwe stijl

Medewerkers en Duurzame Inzetbaarheid (DI) 
Bijna 73% van de deelnemers aan de enquête, onderneemt initiatieven op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid of gaat dat in 2012 doen. Deze corporaties onderkennen  het belang dat medewerkers breed inzetbaar zijn (en blijven) en dat het essentieel is dat alle medewerkers – ongeacht hun leeftijd - uitdaging en bevrediging uit hun baan halen.

* 28% is momenteel bezig met het invoeren van vormen van inzetbaarheid.
* 17% geeft aan volledig DI-“proof” te zijn
* 28% gaat in 2012 actief aan de slag met inzetbaarheid.

Het Nieuwe Werken
Deelnemende woningcorporaties geven het volgende beeld over Het Nieuwe Werken (HNW) binnen hun organisatie.

* 31% van de corporaties gaan met Het Nieuwe Werken (HNW) in 2012 aan de slag;
*30% is momenteel volop bezig;
* 2% van de geënquêteerde corporaties heeft HNW nagenoeg ingevoerd en is tevreden met de huidige stand;
* 37% van de organisaties geeft aan dat HNW geen thema is dat bij hen speelt.

Leiderschap nieuwe stijl
De mens staat centraal bij het Nieuwe Werken. Medewerkers kunnen zelf bepalen waar, met welke middelen en op welke tijd zij hun werk verrichten. Dat gaat niet vanzelf en daar is vaak een andere cultuur voor nodig. Dat onderkennen de corporaties die aan de enquête deelnamen: 60% van de organisaties realiseren zich dat bij HNW een passende leiderschapsstijl hoort. Deze organisaties geven aan nog stappen te gaan zetten op het gebied van het veranderen van gedrag en houding van leidinggevenden. 54% van de geënquêteerde P&O-ers geeft aan dat de houding en het gedrag van medewerkers  een aandachtsgebied te vinden.

Samenvattend
De enquête toont enthousiasme en energie bij deelnemende woningcorporaties aan het project Duurzaam Meedoen:
“Wij zijn volop in discussie over wat voor ons het nieuwe werken in zou moeten houden. Wat past bij ons en wat is op dit moment realistisch.”

Bron: CNV

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...