Risicobeoordeling rookgasafvoersystemen

Risicobeoordeling rookgasafvoersystemen

Gepubliceerd op:

In een appartementencomplex is een optimaal samenspel tussen cv-installatie en rookgasafvoersysteem essentieel voor veiligheid en gezondheid van bewoners. Wist u dat een CV-ketel een gemiddelde levensduur heeft van 15 jaar? Wanneer een toestel aan vervanging toe is, is het vaak nodig het rookgasafvoersysteem eveneens te vervangen.

Soms is een rookgasafvoersysteem, bij voorgaande vervangingen van de gasverbruikstoestellen, niet vervangen of niet volgens de installatie-eisen uitgevoerd. Daarbij kan in de gestapelde bouw de vervanging of een aanpassing van een toe- en afvoersysteem complex zijn.

Welke risico’s zijn er?
De kans op rookgaslekkages, die via de schacht in de woningen terecht komen, worden bij afvoersystemen die meer dan 15 jaar oud zijn groter. Het niet goed functioneren van een toestel kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging bij boven- of naastgelegen woningen. Daarbij gaat het niet alleen om het toestel, maar ook om het bijbehorende toe- en afvoersysteem. 
Kiwa’s experts kunnen aan de hand van onderzoek de conditie bepalen van alle verschillende verbrandingsluchttoevoer-systemen en rookgasafvoersystemen in de gestapelde bouw. Of het nu gaat om individuele of collectieve systemen.

Werkwijze
Kiwa Technology adviseert om het volgende stappenplan toe te passen:
  1. Allereerst wordt er via een Quick Scan een eerste inventarisatie van de toegepaste toe- en afvoersystemen en de daarop aangesloten gastoestellen uitgevoerd. Aan de hand van een aantal gasveiligheidstechnische beoordelingen worden de aanwezige (veiligheids)risico’s in kaart gebracht. Indien nodig worden er aanvullend verbeterpunten of beheersmaatregelen voorgesteld..
  2. Op basis van de Quick Scan resultaten wordt vastgesteld of een uitvoerige inspectie van het toe- en afvoersysteem nodig is en zo ja, op welke termijn. Bij een inwendige inspectie wordt onder andere speciale aandacht gegeven aan de aanwezigheid van parkers, bochten en verslepingen in de weggewerkte delen van het afvoersysteem. Hieruit kan duidelijk worden dat bepaalde renovatietechnieken niet mogelijk zijn.
  3. Uitvoerige inspectie van het toe- en afvoersysteem en opstellen van een renovatieplan (m.b.t. het toe- en afvoersysteem) in relatie tot de nieuw te plaatsen toestellen. Eventueel worden meerdere opties voor renovatie aangegeven.
  4. Aanvragen van een offerte voor de installatiewerkzaamheden (door installatiebedrijven) op basis van de opgegeven renovatiemogelijkheden. Een onderling vergelijk van de verschillende offertes is hierdoor goed te maken.
  5. Controle na oplevering (geen noodzakelijke stap) per complex.
Afhankelijk van de beschikbare informatie, kan in overleg worden besloten om direct met stap 3 te starten. Deze werkwijze sluit aan bij de Handreiking “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”, die in december 2016 is uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie
De meest gestelde vragen over rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen vindt u op onze website. Wilt u vervolgens meer weten, neemt u dan contact met ons op via 088 – 99 83 521 of technology@kiwa.com.

Een greep uit ons leveranciersregister

Spectrus B.V.
Spectrus Licht & Advies gaat verder dan alleen verlichting ...
CEDRAL
Jouw partner voor dak- en gevelmaterialen ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!