DUURZAAMHEID: Slopen of renoveren?

DUURZAAMHEID: Slopen of renoveren?

Gepubliceerd op:

De duurzaamheidsopgave staat voor veel corporaties hoog op de agenda. Veel corporaties zijn bezig met het formuleren of actualiseren van het duurzaamheidsbeleid. Doelstelling is immers om in 2050 gasloos te zijn. In dit artikel staan wij kort stil bij de afweging om verduurzaming te realiseren via sloop-nieuwbouw of via renovatie. Bij beide varianten gaan we in op de fiscaal-financiële prikkels die er zijn.

Sloop-nieuwbouw
Weet dat bij sloop-nieuwbouw er fiscale kansen bestaan om een afwaardering voorafgaand aan sloop door te voeren. Deze afwaardering leidt tot een teruggave van 25% (2020) vennootschapsbelasting over de afwaardering. Hierna een voorbeeld van één woning (aan de praktijk ontleend):

- Lagere bedrijfswaarde voorafgaand aan sloop € 50.000
- Fiscale boekwaarde voorafgaand aan sloop € 80.000
Afwaardering € 30.000
- Fiscaal voordeel (25%) €   7.500

Vervolgens zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar waar u mogelijk een beroep op kunt doen. Denk aan de ISDE-regeling, SDE+-regelingen en de Energie- en de Milieu-investeringsaftrek. De Energie- en Milieu-investeringsaftrek zijn een tweetal fiscale faciliteiten. Investeringen die voorkomen op de zogenaamde Energie- of Milieulijst, komen in aanmerking voor een aftrekpost die kan oplopen tot ruim 50%. De Energie- en Milieulijst worden jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op de website van RvO. Op dit moment zijn, helaas, veel investeringen in woningen uitgesloten van aftrek. Dit neemt niet weg dat het van belang is om de lijst bij investeringen op frequente basis te checken.

Tip: vergeet daarbij ook niet de elektrische auto’s van uw corporatie. Om in aanmerking te komen voor de aftrekpost, moet een aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

Renovatie
In tegenstelling tot de bovenstaande mogelijkheden is sloop- nieuwbouw in veel situaties ook kostbaar en onwenselijk. Bijvoorbeeld voor vastgoed dat na de jaren ’60 is gerealiseerd. In die gevallen kan worden gekozen voor verduurzaming via isolatie en aanbrengen van installaties, activiteiten die we verstaan onder renovatie. Doorgaans wordt dit uitgevoerd in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan de woning. Fiscaal gezien kunnen uitgaven die worden aangemerkt als onderhoud ten laste van de winst worden gebracht, waardoor de belastingafdracht in dat jaar omlaag gaat met maximaal 25% van de betreffende onderhoudsuitgave.

Op het gebied van isolatie van bestaande huurwoningen zijn er op dit moment slechts beperkte subsidiemogelijkheden. Neemt niet weg dat er regelmatig nieuwe budgetten ter beschikking worden gesteld. Recentelijk is dat de heffingsvermindering verhuurderheffing geweest. Wij adviseren om hier alert op te zijn. En daarnaast: voor zonnepanelen geldt dat er mogelijkheden zijn om de btw terug te vragen, mits u een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de panelen en het om zogenaamde roerende panelen gaat.

Afsluiting
Kortom, verenig uw duurzaamheidsambities met de fiscale- en financiële kansen die er zijn. Zorg dat u gebruik maakt van de voordelen die er zijn en dat u zich bewust bent van bovenstaande mogelijkheden. Wij helpen u uiteraard graag verder. Contact hierover kunt u opnemen met Sander van der Veen en Jan de Groot.


Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...