Klimaatbeleid corporaties moet breder dan alleen energie

Klimaatbeleid corporaties moet breder dan alleen energie

Gepubliceerd op:

“Woningcorporaties kunnen meer doen op het gebied van klimaatvriendelijk bouwen, en daarbij verder kijken dan geijkte energiemaatregelen”, aldus de jury van WoCo25. Woensdag 16 november werd op het congres van Duurzaam Gebouwd de selectie van 25 corporaties gepresenteerd die laten zien hoe ze stappen zetten op het gebied van duurzaam bouwen. WoCo25 is een initiatief van FSC Nederland.

Mark Kemna, FSC Nederland, licht het doel van WoCo25 toe: “Woningcorporaties zijn invloedrijke spelers als het gaat om klimaatvriendelijk bouwen. We hebben ze uitgedaagd dat dan ook te laten zien. Compliment aan de corporaties die daar transparant over zijn en daarom zijn geselecteerd. WoCo25 heeft bovendien tot doel corporaties te tonen dat klimaatbeleid verder gaat dan de geijkte energetische maatregelen. Bouwen met duurzame materialen als hout heeft een enorme potentie die meer aandacht verdient.”

Op het congres kregen aansprekende voorbeelden het podium. Woningstichting 'thuis werd gecomplimenteerd door jurylid Ronald Rovers (SBS/RiBuilT) vanwege hun brede ‘Natural Step’ visie, met aandacht voor water- en materiaalgebruik en zelfvoorzienende wijken. Nathalie van Loon van Klimaatverbond Nederland koos de aanpak van De Kernen als haar favoriet: “Deze corporatie uit Hedel zet niet alleen in op meer draagvlak voor klimaatmaatregelen bij haar bewoners, maar ook op bewustzijnvergroting.” Jurylid Monique Grooten (WNF) is zeer gecharmeerd van de Tiny House project van Woningstichting Den Helder. Daarbij ondersteunt ze de filosofie dat duurzaamheid zeer goed kan worden ingevuld door eenvoudige woonvormen en kleinschaligheid.

Als meest aansprekende voorbeeld koos de jury Eigen Haard uit Amsterdam. WoCo25-jurylid John Mak (W/E adviseurs) licht toe: “Eigen Haard gaat uit van een visie met verschillende pijlers, waarbij duurzaam materiaalgebruik een volwaardige plek inneemt. Bovendien zijn de doelstellingen van de corporatie heel concreet geformuleerd en wordt volop ingezet op samenwerking en communicatie, zowel met bedrijven en overheden als met bewoners. Een mooi totaalverhaal dat navolging verdient en dus ook een prominente plaats krijgt binnen WoCo25.”

Een greep uit ons leveranciersregister

GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...