Verhuurdersheffing gaat definitief door

Gepubliceerd op:

De kogel is door de kerk: woningcorporaties en andere sociale verhuurders moeten vanaf 2014 een jaarlijkse verhuurdersheffing betalen. Het was nog even spannend of de Eerste Kamer ermee in zou stemmen, maar dat gebeurde na een lange nacht van debatteren, uiteindelijk toch.

De Tweede Kamer had al op 5 december goedkeuring gegeven aan de inhoud van de Wet maatregelen Woningmarkt 2014, inclusief de omstreden verhuurdersheffing. Het was nu aan de Eerste Kamer om zich er nog eens over te buigen. Voorafgaand aan het debat ontstond er onzekerheid of de wet er wel doorheen zou komen. Vooral omdat PvdA senator Adrie Duivesteijn dreigde tegen te stemmen. Nu de Eerste Kamer toch ook akkoord is, gaat de heffing definitief door. Minister Blok deed daarbij wel enige toezeggingen. Zo beloofde hij de Eerste Kamer om al over twee jaar de effecten van de heffing te evalueren, eerder dan hij aanvankelijk van plan was. Als uit die evaluatie blijkt dat de heffing tot ongewenste effecten leidt, is hij bereid om de heffing eventueel te verlagen. Blok gaf daarnaast aan dat hij wil onderzoeken of de huidige aftrekmogelijkheid van de heffing voor investeringen in Rotterdam-Zuid, drie krimpregio's en in de transformatie van kantoren, later kan worden omgevormd tot een investeringsfonds voor de woningmarkt. Corporaties en diverse politici hadden voorafgaand aan het debat erop aangedrongen dat de opbrengsten van de verhuurdersheffing in elk geval deels ten goede moeten komen aan de woningmarkt. Ook gaat minister Blok volgend jaar een wettelijke basis uitwerken voor de organisatievorm van de wooncoöperatie, waarin huurders en kopers zelf hun huisvesting organiseren.

De verhuurdersheffing moet de schatkist in 2014 ruim 1,1 miljard euro opleveren. Het bedrag dat woningcorporaties en particuliere verhuurders gaan ophoesten, loopt de jaren daarna op tot 1,7 miljard euro in 2017. Het zal er waarschijnlijk toe leiden dat corporaties minder kunnen investeren, hun bedrijfskosten zullen verlagen en huren gaan verhogen.

Bron: aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid...