SHN en NWS verlengen samenwerking

Gepubliceerd op:

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) vertegenwoordigt de belangen van de Noordwijkse huurders en is daarmee een van de belangrijkste partners van de Noordwijkse Woningstichting (NWS).

Om het overleg tussen beiden in goede banen te leiden, dient een samenwerkingsovereenkomst. Deze is onlangs vernieuwd en woensdag 23 maart ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst wordt over een breed scala aan onderwerpen afspraken gemaakt.

 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt over een breed scala aan onderwerpen afspraken gemaakt. Zo wordt aangegeven hoe het overleg is georganiseerd, welke rechten en plichten partijen onderling hebben en op welke manier de SHN invloed kan uitoefenen op het beleid van de NWS.

 

Met deze overeenkomst geven de SHN en de NWS invulling aan de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (ook wel Overlegwet genoemd). Daarnaast is de overeenkomst gebaseerd op de visie die de Woonbond, de landelijke vertegenwoordiging van alle huurders in Nederland, hanteert op het overleg tussen huurders en verhuurders.

 

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt een vervolg gegeven aan de constructieve en plezierige samenwerking tussen SHN en NWS. Beide partijen maken zich hard voor goede en betaalbare huisvesting in Noordwijk. Die doelstelling blijft - ook 110 jaar na de instelling van de Woningwet - onverkort overeind staan.

Bron: Witte weekblad

Een greep uit ons leveranciersregister

ATAG Verwarming Nederland
ATAG als uw langetermijnpartner ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...