De Vernieuwde Stad pleit voor betere aansluiting corporaties bij leefwereld huurders

De Vernieuwde Stad pleit voor betere aansluiting corporaties bij leefwereld huurders

Gepubliceerd op:

Een betere aansluiting van woningcorporaties bij de leefwereld van huurders. Daarvoor pleit De Vernieuwde Stad in de publicatie ‘Door de ogen van de Bewoner’. Het platform wil dit onder andere doen door de vraagstukken van huurders te leren kennen en de eigen organisatie te richten op die leefwereld. Daarnaast denkt De Vernieuwde Stad ook aan het opzoeken van de grenzen van het corporatiedomein en het zoeken naar samenwerking in andere domeinen.

Bestuurders van De Vernieuwde Stad, platform van grote en grootstedelijke corporaties, verkennen die aanpak door gesprekken met verschillende deskundigen. De Vernieuwde Stad is voor deze nieuwe aanpak in gesprek met Frank Kalshoven (directeur De Argumentenfabriek), Godfried Engbersen (hoogleraar algemene sociologie Erasmus Universiteit) en Ruud Klarenbeek (bestuurder JP van den Bent stichting, gericht op mensen met een verstandelijke beperking).

Vraagstukken kennen
Volgens het platform is het allereerst van belang om de vraagstukken van bewoners te leren kennen. Dat doet De Vernieuwde Stad door samen met De Argumentenfabriek de levens van huurders te analyseren op de gebieden wonen, zorg, onderwijs, sociale zekerheid, werk en pensioen. Volgens Frank Kalshoven worden die domeinen, die samen het ‘sociale contract’ van Nederland vormen, allemaal apart aangestuurd. Een effectieve oplossing van deze vraagstukken is volgens Kalshoven te bereiken door de gebieden aan elkaar te knopen en dwarsverbanden te maken. Het onderzoek hiernaar wordt in het najaar door het platform gepresenteerd.

Domeinen verbinden
Als corporaties zich scherp aan de letter van de wet houden en ook andere partijen zich op hun domein terugtrekken, komen veel mensen in de steden tussen wal en schip terecht. Daarom is het volgens De Vernieuwe Stad zaak de grenzen van het corporatiedomein op te zoeken en samenwerking te vinden met partijen in andere domeinen. Niet alleen met zorg en welzijn, maar ook met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, de wijkagent en de huisarts. Volgens Godfried Engbersen moeten corporaties hun brede taakopvatting houden. Alles overlaten aan de markt of aan de zelfredzaamheid van burgers is volgens Engbersen onvoldoende.

Maatwerk
Om vraagstukken van bewoners te herkennen en effectief op te kunnen lossen, moet de organisatie van corporaties gericht worden op de leefwereld van huurders. Dat kan door het vakmanschap van medewerkers in ‘de frontlinie’ meer ruimte te bieden, door eigen verantwoordelijkheid te belonen en door maatwerk voor huurders te promoten. Volgens Ruud Klarenbeek, die dat voor zijn cliënten in de praktijk brengt, vraagt dat om een andere bedrijfscultuur. Voor wat de cliënt wil en kan, wordt een zo passend mogelijke oplossing gezocht en gevonden.

Met de publicatie wil De Vernieuwde Stad een debat aansnijden over een koerswijziging in de corporatiewereld. Eén die perspectieven biedt voor huidige en toekomstige bewoners.

Bron en beeld: De Vernieuwde Stad.

Een greep uit ons leveranciersregister

ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...